جمعه , دسامبر 2 2022

برچسب آرشیوها: کیوان

کیوان صمیمی بهبهانی زندانی سیاسی برای دومین بازار زندان اولین به زندان رهایی شهر کرج منتقل شد

خبرگزاری حال وش _ کیوان صمیمی بهبهانی زندانی سیاسی برای دومین بار از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد. به گزارش خبرگزاری حال وش به نقل از حقوق بشر در ایران، در ساعات پایانی سه شنبه ۵ بهمن ماه ۱۴۰۰، کیوان صمیمی بهبهانی، زندانی سیاسی و سردبیر …

مطالعه بیشتر »