دوشنبه , نوامبر 28 2022

برچسب آرشیوها: مراسم دستاربندی

مراسم دستار بندی و جانشینی سردار عزیزاحمد ریگی

مراسم، دستار بندی و جانشینی عزیز احمد ریگی فرزند سردار بشیراحمد بزرگ طایفه ریگی که چهار روز قبل فوت کردند. به گزارش خبرگزاری حال وش/ امروز ۹ تیرماه، سران طوایف بلوچ در یک آئین و سنت دیرینه دستاربندی، عزیزاحمد ریگی فرزند ارشد سردار بشیراحمد بزرگ طایفه ریگی را که چهار …

مطالعه بیشتر »