جمعه , دسامبر 2 2022

برچسب آرشیوها: شعار

شعارهای امروز شهروندان اصفهانی در بستر زاینده رود

شعارهای امروز مردم معترض اصفهانی دربستر زاینده رود به گزارش حال وش/ در ویدیوهای منتشر شده از اعتراضات امروز جمعه ۵ آذر ۱۴۰۰ ، مردم اصفهان شعار « ما آمدیم بجنگیم ، بجنگ تا بجنگیم » سر دادند اعتراضات امروز با شلیک گاز اشک آور و شلیک گلوله ساچمه ای …

مطالعه بیشتر »