سه‌شنبه , مارس 28 2023

برچسب آرشیوها: بازداشتیان اعتراضات زاهدان

بازداشت یک نوجوان بلوچ توسط نیروهای لباسی شخصی در زاهدان  به گزارش حال وش/ شامگاه ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۱، یک نوجوان بلوچ توسط نیروهای لباس شخصی در زاهدان بازداشت و به مکاننامعلومی منتقل شد. هویت این شهروند «عمر آنشینی» ۱۹ ساله فرزند تیمور اهل زاهدان احراز شده اند. بنا به گفته منابع مطلع :«عمر شامگاه ۱۰ بهمن ماه جهت برداشت وجه نقد از منزل خارج و به خودپرداز بانک میرود که در مسیر توسطنیروهای لباس شخصی بازداشت می شود». بنا به گفته شهروندان زاهدانی به گزارشگر حال وش، طی روزهای اخیر تعداد زیادی از جوانان بلوچ در مناطق مختلف شهر زاهدانتوسط نیروهای نظامی و لباس شخصی با خشونت تمام بازداشت شده اند که تا لحظه تنظیم گزارش هیچ اطلاعی از وضعیت شان دردسرس نیست. قابل ذکر است بدنبال اعتراضات اخیر در سیستان و بلوچستان تعداد زیادی از شهروندان و از جمله کودکان زیر ۱۸سال بدون دلیل و برخلاف روال قانونی بازداشت شده اند که از سرنوشت بسیاری اطلاعی در دست نیست.

مطالعه بیشتر »

بازداشت دو برادر دست فروش بلوچ توسط نیروهای لباسی شخصی در زاهدان  به گزارش حال وش/ دو شهروند بلوچ در تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای لباس شخصی در زاهدان پس از ضرب و‌شتم شدید،بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. هویت این شهروند بلوچ «عبدالاحد خرد شاهی»۲۳ ساله و «عبدالمنان خرد شاهی» هر دو برادر و فرزند محمود اهل زاهدان احراز شدهاند. به گفته یک منبع مطلع:« عبدالمنان و عبدالاحد در کنار خیابان دست فروشی بنزین میکردند که روز ۱۰ دیماه توسط نیروهای لباسشخصی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و  سپس بازداشت شده و تاکنون هیچ اطلاعی از وضعیت او در دسترس نیست». گفتنی است پدر این دو شهروند بازداشتی سالها قبل فوت نموده و خودشان با دست فروشی مخارج خانواده و مادرشان را تامینمیکردند. بنا به گفته شهروندان زاهدانی به گزارشگر حال وش، طی روزهای اخیر تعداد زیادی از جوانان بلوچ در مناطق مختلف شهر زاهدانتوسط نیروهای نظامی و لباس شخصی با خشونت تمام بازداشت شده اند که تا لحظه تنظیم گزارش هیچ اطلاعی از وضعیت شان دردسرس نیست. قابل ذکر است بدنبال اعتراضات اخیر در سیستان و بلوچستان تعداد زیادی از شهروندان و از جمله کودکان زیر ۱۸سال بدون دلیل و برخلاف روال قانونی بازداشت شده اند که از سرنوشت بسیاری اطلاعی در دست نیست.

مطالعه بیشتر »

بازداشت چهار نوجوان بلوچ توسط نیروهای لباسی شخصی در زاهدان  به گزارش حال وش/ چهار نوجوان‌ بلوچ در ۷ و ۱۰ بهمن ۱۴۰۱، توسط نیروهای لباس شخصی در زاهدان پس از ضرب و‌شتم شدید،بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. هویت این نوجوانان بلوچ «علی ریگی » ۱۷ ساله فرزند محمد، « عادل سنجرانی» ۱۷ ساله فرزند میراحمد، «رامین سالارزهی» ۱۸ساله و « افشین ریگی(نوتیزهی)» ۱۸ ساله فرزند بیجار طلبه مسجد مکی، جملگی این شهروندان اهل زاهدان احراز شده اند. به گفته منابع حال وش:« عادل، افشین و رامین روز جمعه ۷ بهمن در مسیر بازگشت از مسجد مکی به منزل شان توسط ماموران لباسشخصی بازداشت و علی روز ۱۰ بهمن در خیابان توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت شده که تاکنون با وجود پیگیریهای خانوادههای این بازداشتیان از وضعیت آنان اطلاعی در دست نیست». بنا به گفته شهروندان زاهدانی، طی روزهای اخیر تعداد زیادی از جوانان بلوچ در مناطق مختلف شهر زاهدان توسط نیروهای نظامی ولباس شخصی با خشونت تمام بازداشت شده اند که تا لحظه تنظیم گزارش هیچ اطلاعی از وضعیت شان در دسرس نیست. قابل ذکر است بدنبال اعتراضات اخیر در سیستان و بلوچستان تعداد زیادی از شهروندان و از جمله کودکان زیر ۱۸سال بدون دلیل و برخلاف روال قانونی بازداشت شده اند که از سرنوشت بسیاری اطلاعی در دست نیست.

مطالعه بیشتر »

بازداشت یک شهروند بلوچ توسط نیروهای لباسی شخصی در زاهدان  به گزارش حال وش/ یک شهروند بلوچ در ۲۶ دی ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای لباس شخصی در زاهدان پس از ضرب و‌شتم شدید،بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. هویت این شهروند بلوچ «ابراهیم صفرزایی» ۲۲  ساله اهل زاهدان احراز شده است. به گفته منابع حال وش:«ابراهیم شامگاه ۲۶ دیماه از منزل برای خرید وسایل خارج شده که در خیابان توسط ماموران لباس شخصیبازداشت شده است و تاکنون با وجود پیگیریهای خانواده از وضعیت او اطلاعی نیست». بنا به گفته شهروندان زاهدانی، طی روزهای اخیر تعداد زیادی از جوانان بلوچ در مناطق مختلف شهر زاهدان توسط نیروهای نظامی ولباس شخصی با خشونت تمام بازداشت شده اند که تا لحظه تنظیم گزارش هیچ اطلاعی از وضعیت شان در دسرس نیست. قابل ذکر است بدنبال اعتراضات اخیر در سیستان و بلوچستان تعداد زیادی از شهروندان و از جمله کودکان زیر ۱۸سال بدون دلیل و برخلاف روال قانونی بازداشت شده اند که از سرنوشت بسیاری اطلاعی در دست نیست.

مطالعه بیشتر »

بازداشت مولوی عبدالمجید مرادزهی از نزدیکان مولوی عبدالحمید توسط نیروهای امنیتی به گزارش حال وش/ عصر امروز ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۱، مولوی عبدالمجید مرادزهی روحانی سرشناس اهل سنت در زاهدان و از نزدیکانمولوی عبدالحمید توسط نیروهای امنیتی که با چهار خودرو بودند بازداشت شد. به گفته منابع حال وش:« مولوی مرادزهی از یک مراسم ختم در حال بازگشت بود که چهار خودروی نیروهای امنیتی در خیابان و درمسیر منزلش وی را بازداشت و با خود برده اند و به همراهان وی گفته شده از دادگاه ویژه روحانیت پیگیری نمایید». گفتنی است مولوی مرادزهی سابقه تدریس در دالعلوم مکی را دارد و هم اکنون علاوه بر اطلاع رسانی و گفتگو با رسانه ها‌ در خصوصاتفاقات اخیر زاهدان مدیر انتشارات فاروق اعظم زاهدان و همچین موسسه فرهنگی پژوهشی المرتضی نیز است.

مطالعه بیشتر »

بازداشت یک شهروند بلوچ عضو انتظامات مسجد مکی توسط نیروهای لباسی شخصی در زاهدان  به گزارش حال وش/ یکی از اعضای انتظامات مسجد مکی روز جمعه ۷ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای لباس شخصی در زاهدان پساز ضرب و‌شتم شدید، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. هویت این شهروند بلوچ «فرامرز ریگی» ۲۱  ساله فرزند روشن اهل زاهدان احراز شده است. به گفته منابع حال وش:«فرامرز روز جمعه ۷ بهمن بهمن در خیابان خیام توسط ماموران لباس شخصی بازداشت شده است که تاکنون باوجود پیگیریهای خانواده از وضعیت وی اطلاعی نیست». بنا به گفته شهروندان زاهدانی، طی روزهای اخیر تعداد زیادی از جوانان بلوچ در مناطق مختلف شهر زاهدان توسط نیروهای نظامی ولباس شخصی با خشونت تمام بازداشت شده اند که تا لحظه تنظیم گزارش هیچ اطلاعی از وضعیت شان در دسرس نیست. قابل ذکر است بدنبال اعتراضات اخیر در سیستان و بلوچستان تعداد زیادی از شهروندان و از جمله کودکان زیر ۱۸سال بدون دلیل و برخلاف روال قانونی بازداشت شده اند که از سرنوشت بسیاری اطلاعی در دست نیست.

مطالعه بیشتر »

تداوم‌ بازداشت و شکنجه علیرضا رئیسی دانشجوی بلوچ از بازداشتیان اعتراضات چابهار با گذست ۶۵ روز به گزارش حال وش/ علیرضا رئیسی دانشجوی بلوچ که در روز ۴ آذرماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان چابهار بازداشتشده همچنان در وضعیت بلاتکلیفی و شکنجه در زندان زاهدان بسر میبرد. علیرضا رئیسی ۲۳ ساله ساله اهل سرباز و ساکن ‌ چابهار  و دانشجوی رشته آموزش ابتدایی دانشگاه آزاد چابهار بود که در بحبوحهاعتراضات در این شهر بازداشت شده است. به گفته منابع حال وش:« بعد از گذشت ۶۵ روز بی خبری پرونده علیرضا به دادگاه منتقل شده و به او اتهاماتی از جمله «تبلیغ علیهنظام، برهم زدن نظم عمومی، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» وارد کرده اند و از آخرین جلسه دادگاه وی  یک ماه میگذرد و همچنان دربلاتکلیفی بسر میبرد».  گفتنی است وی هم اکنون در بند (۹)یا همان (بازداشتگاه) زندان مرکزی زاهدان در شرایط سخت سرما و بدون امکانات گرمایشیمحبوس است. قابل ذکر است بدنبال اعتراضات اخیر در سیستان و بلوچستان تعداد زیادی از شهروندان و از جمله کودکان زیر ۱۸سال بدون دلیل و برخلاف روال قانونی بازداشت شده اند که از سرنوشت بسیاری اطلاعی در دست نیست.

مطالعه بیشتر »

وخیم شدن حال عادل گرگیج شهروند بلوچ‌ و یکی از بازداشتیان اعتراضات زاهدان که در معرض خطر احکام سنگین قرار دارد  به گزارش حال وش/ عادل گرگیج یکی از بازداشتیان اعتراضات زاهدان که در روز ۱۷ مهرماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای اطلاعات بازداشتو تحت شکنجه در خطر صدور احکام سنگین نیز قرار دارد حال وی بشدت وخیم شده است. «عادل گرگیج» ۲۲ ساله فرزند عبدالرحیم ساکن منطقه بزرگمهر زاهدان است.  «عادل در روز ۱۷ مهرماه ۱۴۰۱،در حالی که با خودرو خود از سمت خاش در حرکت بود در ورودی شهر زاهدانتوسط نیروهای اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد منتقل شده که در آنجا به شدت مورد شکنجه قرار گرفته است». قابل ذکر است: عادل نان آور و سرپرست خانواده اش بوده و پدر وی سالهاست که در زندان محبوس بوده و مادرش نیز بیمار میباشد». به گفته ی منابع حال‌وش:«عادل گرگیج را هم اکنون از سایر بازداشتیان  بند (۹) زندان مرکزی زاهدان جدا کرده و به زیرزمین بندمذکورمنتقل کرده اند و شرایط انفرادی مورد شکنجه جسمی و روحی قرار دارد و حال نامبرده وخیم گزارش شده است». قابل ذکر است بدنبال اعتراضات اخیر در سیستان و بلوچستان تعداد زیادی از شهروندان و از جمله کودکان زیر ۱۸سال بدون دلیل و برخلاف روال قانونی بازداشت شده اند که از سرنوشت بسیاری اطلاعی در دست نیست.

مطالعه بیشتر »

بازداشت همراه با ضرب و شتم دو شهروند بلوچ توسط نیروهای لباسی شخصی در زاهدان  به گزارش حال وش/ دو شهروند بلوچ روز گذشته ۷ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای لباس شخصی در زاهدان پس از ضرب و‌شتم شدید،بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. هویت این شهروند بلوچ « ناصر هرمزی»۲۲ ساله فرزند الله نور و « رضا با فامیل (نامشخص)» اهل زاهدان احراز شده اند. به گفته منابع حال وش:« ناصر و رضا روز جمعه ۷ بهمن در مسیر بازگشت از مصلی به سوی منزل شان توسط ماموران لباس شخصیبازداشت شده اند». بنا به گفته شهروندان زاهدانی، طی روزهای اخیر تعداد زیادی از جوانان بلوچ در مناطق مختلف شهر زاهدان توسط نیروهای نظامی ولباس شخصی با خشونت تمام بازداشت شده اند که تا لحظه تنظیم گزارش هیچ اطلاعی از وضعیت شان در دسرس نیست. قابل ذکر است بدنبال اعتراضات اخیر در سیستان و بلوچستان تعداد زیادی از شهروندان و از جمله کودکان زیر ۱۸سال بدون دلیل و برخلاف روال قانونی بازداشت شده اند که از سرنوشت بسیاری اطلاعی در دست نیست.

مطالعه بیشتر »

احراز هویت چهار تن از بازداشت شدگان انتظامات مسجد مکی زاهدان  به گزارش حال وش/ روز گذشته ۷ بهمن ماه ۱۴۰۱، دست کم ۱۷ نفر از فقط از اعضای انتظامات مسجد مکی توسط نیروهای نظامی باضرب و شتم شدید بازداشت شدند که هویت چهار نفر آنان احراز شد هویت این چهار شهروند بلوچ « عاصف ریگی نژاد شورکی» فرزند نعمت الله، «یاسین ریگی نژاد شورکی» فرزند عبدالحق، «علیریگی نژاد شورکی» فرزند نوشیروان و «اویس براهویی» احراز شده اند. طبق اطلاعات رسیده به حال وش نیروهای امنیتی و نظامی روز گذشته با محاصره خیابانهای اطراف مسجد مکی، ده ها نفر ازشهروندان بلوچ را که در حال برگشت از نماز جمعه بودند با خشونت بازداشت کرده اند که از تعداد دقیق و هویت بازداشت شدگان تالحظه تنظیم گزارش اطلاعی در دسترس نیست. طبق اطلاعات رسیده« نیروهای نظامی و امنیتی علاوه بر سرکوب معترضان انتظامات مسجد مکی را که سپر انسانی برای محافظت ازمردم تشکیل داده بودند را نیز هدف شلیک گلوله ساچمه ای قرار داده که تعدادی مجروح و دست کم ۱۷ تن هم بازداشت شده اند. همچنین نیروهای نظامی انتظامات مسجد مکی را تهدید کرده اند که اگر در صفوف مردم معترض دیده شوند بازداشت خواهند شد». لازم به ذکر است از شروع اعتراضات در زاهدان تاکنون هر هفته انتظامات مسجد مکی تلاش کرده با تشکیل سپر انسانی از سرکوبمعترضان توسط نیروهای نظامی و به خشونت کشیدن اعتراضات جلوگیری کند. گفتنی است در هفدهمین جمعه از اعتراضات سراسری در زاهدان، با وجود جو شدید امنیتی و بازداشت های گسترده جوانان و آب وهوای نامناسب امروز هم مردم بصورت گسترده با سردادن شعارهای اعتراضی دست به تجمع زدند.

مطالعه بیشتر »