Saturday , July 2 2022

Tag Archives: انتقال به قرنطینه برای اعدام

خطر اعدام قریب الوقوع ۵۲ زندانی محکوم به اعدام در زندان عادل آباد شیراز و انتقال ۳ زندانی به قرنطینه این زندان جهت اجرای حکم اعدام

۵۲ زندانی محکوم به اعدام از زندان پیربنو به زندان عادل آباد شیراز منتقل شدند که در خطر اعدام قریب الوقوع هستند و امروز ۳ زندانی به قرنطینه جهت اجرای حکم اعدام منتقل شدند به گزارش خبرگزاری حال وش/ امروز۲۴ اسفند ماه ۱۴۰۰، آقای حاجتی فعال حقوق بشر و عضو …

Read More »

انتقال یک زندانی به قرنطینه برای اجرای حکم اعدام در زندان خاش

اختصاصی/ یک زندانی متهم به قتل برای اجرای قصاص (اعدام ) به قرنطینه زندان خاش منتقل شد. به گزارش خبرگزاری حال وش/ امروز جمعه ۲۰ اسفند ماه ۱۴۰۰، زندانی “علم یاراحمدزهی” از تیره (میرگل زهی) ۴۸ ساله متاهل فرزند منصور ساکن خاش، که پیش تر از بابت اتهام قتل محکوم …

Read More »

انتقال یک زندانی به سلول انفرادی جهت اجرای حکم اعدام در زندان شیبان اهواز

یک زندانی با اتهام قتل جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی قرنطینه در زندان شیبان اهواز منتقل شد به گزارش خبرگزاری حال وش / به نقل از هرانا ، امروز شنبه ۱۴ اسفندماه ۱۴۰۰، یک زندانی در زندان شیبان اهواز که پیشتر از بابت اتهام «قتل »به اعدام محکوم …

Read More »

انتقال یک زندانی به قرنطینه زندان مرکزی زاهدان برای اجرای حکم اعدام

به گزارش خبرگزاری حال وش/ به نقل از رسانک، شب گذشته ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۰، یک زندانی به قرنطینه این زندان جهت اجرای حکم اعدام منتقل شد است هویت این شهروند زندانی “حفیظ الله براهویی ” (عیدوزهی) فرزند پتی خان عنوان شده است. گفته شده از اتهام این زندانی و …

Read More »

انتقال یک زندانی سیاسی بلوچ به قرنطینه برای اجرا حکم اعدام

یک زندانی سیاسی عقیدتی برای اجرای حکم اعدام از بند چهار زندانی مرکزی زاهدان به قرنطینه این زندان منتقل شد به گزارش خبر گزاری حال وش/ شنبه ۲۵ دیماه ۱۴۰۰ عبدالباسط ریگی فرزند نورمحمد ۳۳ساله اهل سراوان متاهل و دارای ۳فرزند متهم به قتل قاضی کریمی (۱۲ سال پیش در …

Read More »

انتقال یک زندانی بلوچ به قرنطینه جهت اجرای حکم اعدام

خبر فوری : خبرگزاری حال وش _ امروز ۲۹ آذرماه ۱۴۰۰، یک زندانی بلوچ جهت اجرای حکم اعدام به قرنطینه زندان مرکزی زاهدان منتقل شد به گزارش خبرگزاری حال وش ، این زندانی بلوچ با هویت«زبیر براهویی» ۲۳ ساله ساکن زاهدان که در سال ۹۷ در کرمان با اتهام مربوط …

Read More »

انتقال یک زندانی بلوچ به قرنطینه زندان قاین جهت اجرای حکم اعدام

خبر فوری: به گزارش حال وش/ امروز ۲۳ آذرماه ، یک شهروند زندانی بلوچ در زندان قاین استان خراسان جنوبی به قرنطینه زندان جهت اجرای حکم اعدام منتقل شده استبر پایه این گزارش هویت این زندانی بلوچ «علی نهتانی (نورزهی) » عنوان شده است گفته می شود این زندانی بلوچ …

Read More »

انتقال یک زندانی بلوچ به قرنطینه برای اجرای حکم اعدام

به گزارش حال وش امروز ۱۹ آذر ماه یک زندانی بلوچ به نام “عبدالسلام براهویی” که تحت جرائم مواد مخدر در زندان اصفهان محبوس بوده برای اجرای حکم اعدام به قرنطینه منتقل شده است. بر اساس خبرهای رسیده به حال وش مسئولین زندان اصفهان به خانواده آقای براهویی تماس گرفته …

Read More »

انتقال یک زندانی بلوچ به قرنطینه زندان جهت اجرای حکم اعدام

به گزارش حال وش / امروز ۱۶ آذرماه ، زندانی جوان «خالد شه بخش »۲۳ ساله فرزند اسمائیل از تیره داروزهی به اتهام مرتبط با مواد مخدر در سال ۹۷ دستگیر شده است و هم اکنون به قرنطینه زندان کرمان جهت اجرای حکم اعدام منتقل شده است بر پایه این …

Read More »

خبر فوری : انتقال یک زندانی به قرنطینه زندان مرکزی کرمان برای اجرای حکم اعدام

به گزارش حال وش / از زندان مرکزی زاهدان ، امروز چهار شنبه ۱۷آذر ۱۴۰۰ زندانی خالد شه بخش جهت اجرای حکم اعدام به قرنطینه زندان مرکزی کرمان منتقل شد از نوع جرم و زمان دستگیری و نحوی محکومت این زندانی تا لحظه تنظیم خبر اطلاعی در دست نیست به …

Read More »