شنبه , فروردین ۲۵ ۱۴۰۳
خبر فوری

برچسب آرشیوها: اعدام

اعدام یک زندانی بلوچ‌ در زندان زاهدان بدون اطلاع خانواده به گزارش حال وش/ سحرگاه دوشنبه ۲۰ آذرماه  ۱۴۰۱، حکم اعدام یک زندانی بلوچ از بابت اتهام‌ مرتبط با مواد مخدر که پیشتر بهاعدام محکوم شده بود در زندان مرکزی زاهدان به بدون اطلاع خانواده اجرا در آمد. بنا به گفته یک منبع مطلع؛ «هویت این زندانی « عیسی نارویی(شیرزهی)» ۳۸ ساله فرزند سلیم متاهل دارای ۴ فرزند اهل و ساکنروستای مالکی از توابع زابل احراز شده است.  منبع افزود: « عیسی در سال ۹۷ با اتهام مواد مخدر در زاهدان بازداشت و از دادگاه انقلاب این شهر به اعدام محکوم شده بود کهامروز حکم اعدامش اجرا شد». منبع افزود« اعدام عیسی بدون اطلاع و ملاقات آخر قبل از اجرای حکم با خانواده اش اجرا شده است و بعد از اجرای حکم به خانوادهاش اطلاع داده اند تا جسدش را تحویل بگیرند». ضمنا گزارشات تائید نشده ای وجود دارد که تعداد اعدامیان روز گذشته زندان زاهدان بیش از یک نفر بوده اند. گفتنی است همزمان با اعتراضات سراسری طی روزهای اخیر اعدام زندانیان بلوچ در زندانهای کشور افزایش چشمگیری پیدا کرده کهنگرانی فعالان و سازمانهای حقوق بشری را بدنبال داشته است. ۱۴۰۱، گزارش عفو بین الملل مورخ ۴ مردادماه حداقل ۶۵ نفر، یعنی (۲۶ درصد) از اعدام‌شدگان سال ۲۰۲۲ متعلق به اقلیت تحت ستم بلوچ بوده‌اند، اقلیتی که حدود ۵ درصد ازجمعیت ایران را تشکیل می‌دهند. بیش از نیمی از آن‌ها (۳۸ نفر) به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شده‌اند.

مطالعه بیشتر »

اعدام یک زندانی بلوچ‌ در زندان شیراز بدون اطلاع خانواده به گزارش حال وش/ سحرگاه امروز ۲۱ آذرماه  ۱۴۰۱، حکم اعدام یک زندانی بلوچ از بابت اتهام‌ مرتبط با مواد مخدر که پیشتر به اعداممحکوم شده بود در زندان عادل آباد شیراز به بدون اطلاع خانواده اجرا در آمد. بنا به گفته یک منبع مطلع؛ «هویت این زندانی «وحید نارویی(شیرزهی)» ۳۱ ساله فرزند سرورخان مجرد اهل زاهدان و‌ ساکن شیرازتوسط حال وش احراز شده است.  منبع افزود: «وحید در سال ۹۸ با اتهام مواد مخدر در شیراز بازداشت و از دادگاه انقلاب این شهر به اعدام محکوم شده بود که امروزحکم اعدامش اجرا شد». منبع افزود« اعدام وحید بدون اطلاع و ملاقات آخر قبل از اجرای حکم با خانواده اش اجرا شده است و امروز بعد از اجرای حکم بهخانواده اش اطلاع داده اند تا جسدش را تحویل بگیرند». گفتنی است همزمان با اعتراضات سراسری طی روزهای اخیر اعدام زندانیان بلوچ در زندانهای کشور افزایش چشمگیری پیدا کرده کهنگرانی فعالان و سازمانهای حقوق بشری را بدنبال داشته است. ۱۴۰۱، گزارش عفو بین الملل مورخ ۴ مردادماه حداقل ۶۵ نفر، یعنی (۲۶ درصد) از اعدام‌شدگان سال ۲۰۲۲ متعلق به اقلیت تحت ستم بلوچ بوده‌اند، اقلیتی که حدود ۵ درصد ازجمعیت ایران را تشکیل می‌دهند. بیش از نیمی از آن‌ها (۳۸ نفر) به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شده‌اند.

مطالعه بیشتر »

اعدام یک زندانی بلوچ فاقد شناسنامه در زندان زاهدان  به گزارش حال وش/ سحرگاه امروز ۱۹ آذرماه ۱۴۰۱،  حکم اعدام یک زندانی بلوچ فاقد شناسنامه از بابت اتهام (قتل) که پیشتر بهاعدام محکوم شده بودند در زندان مرکزی اجرا شد. هویت این زندانی بلوچ « عبدالواسع براهویی (زیرکاری)» حدودا ۳۰ ساله فرزند نظر فاقد شناسنامه اهل و ساکن زاهدان احراز  شدهاست. به گفته یک منبع مطلع:«عبدالواسع در سال ۹۷ با اتهام قتل در زاهدان بازداشت و از دادگاه کیفری این شهر به اعدام محکوم شده وحکمش امروز اجرا شد». لازم به ذکر است همزمان با موج اعتراضات سراسری در کشور در طی هفته های اخیر اعدام زندانیان در زندانهای از جمله شهروندانبلوچ کشور افزایش چشمگیری یافته است.

مطالعه بیشتر »

اعدام دستکم سه زندانی بلوچ در زندان سراوان  به گزارش حال وش/ سحرگاه امروز ۱۹ آذرماه ۱۴۰۱،  حکم اعدام دستکم سه زندانی بلوچ از بابت اتهامات (قتل) که پیشتر به اعداممحکوم شده بودند در زندان سراوان اجرا شد. هویت این زندانیان بلوچ « احسان بختیاری»فرزند علی اتهام قتل ساکن روستای دزک از توابع مهرستان، « مصطفی با فامیل (نامشخص )»فرزند جنگی خان اتهام قتل و ساکن روستای پرکنت از توابع کوهک ، «مسلم فامیل (نامشخص) معروف به ساهوک‌ اهلسراوان احراز شده است. به گفته یک منبع مطلع: « این زندانیان از چند سال پیش با اتهام قتل در سراوان بازداشت و تا زمان اجرای حکم اعدام در این زندانمحبوس بوده اند» لازم به ذکر است همزمان با موج اعتراضات سراسری در کشور در طی هفته های اخیر اعدام زندانیان در زندانهای از جمله شهروندانبلوچ کشور افزایش چشمگیری یافته است.

مطالعه بیشتر »

محسن شکاری، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری اعدام شد به گزارش حال وش/ طبق اعلام رسانه قوه قضائیه سحرگاه امروز ۱۷ آذرماه ۱۴۰۱، محسن شکاری، یکی از بازداشت شدگاناعتراضات سراسری در تهران اعدام شد. بر اساس این گزارش، هویت این شهروند «محسن شکاری، فرزند مسعود» عنوان شده است. آقای شکاری در جریان اعتراضات سراسری در تاریخ سوم مهرماه در خیابان ستارخان تهران بازداشت و در مورخ ۱۰ آبان ماه توسطدادگان انقلاب تهران از بابت اتهام «محاربه از طریق کشیدن سلاح به قصد جان و ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم وهمچنین جرح عمدی با سلاح سرد به مامور بسیج حین انجام وظیفه و مسدود کردن خیابان ستارخان تهران و اخلال در نظم و امنیتجامعه» به اعدام محکوم شده بود. پرونده این معترض پس از فرجام‌خواهی جهت بررسی‌ به دیوان عالی کشور ارسال و در نهایت به تایید این مرجع قضایی رسیده بود. وبسایت : haalvsh.org تلگرام : t.me/haalvsh #زاهدان

مطالعه بیشتر »

اعدام یک زندانی اهل اهواز در زندان اراک   به گزارش خبرگزاری حال وش/ حکم اعدام یک زندانی از بابت اتهام مرتبط با مواد مخدر که پیشتر به اعدام محکوم شده بود در تاریخ ۱۷آبان ماه ۱۴۰۱، در زندان اراک اجرا شده است. طبق این گزارش هویت یکی از زندانی عرب «سعید مقدم» ۲۹ ساله مجرد اهل اهواز و ساکن اراک احراز شده است. به گفته یک منبع مطلع، «حمید در سال ۹۹ از بابت اتهام مرتبط با مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود». اعدام این زندانی تا کنون از سوی رسانه های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است. گفتنی است همزمان با اعتراضات سراسری طی روزهای اخیر اعدام زندانیان و بویژه زندانیان بلوچ در زندانهای کشور افزایشچشمگیری پیدا کرده که نگرانی فعالان و سازمانهای حقوق بشری را بدنبال داشته است. ۱۴۰۱، گزارش عفو بین الملل مورخ ۴ مردادماه حداقل ۶۵ نفر، یعنی (۲۶ درصد) از اعدام‌شدگان سال ۲۰۲۲ متعلق به اقلیت تحت ستم بلوچ بوده‌اند، اقلیتی که حدود ۵ درصد ازجمعیت ایران را تشکیل می‌دهند. بیش از نیمی از آن‌ها (۳۸ نفر) به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شده‌اند.

مطالعه بیشتر »

احراز هویت یکی دیگر از زندانیان اعدام شده در زندان مرکزی زاهدان

به گزارش حال وش/ سحرگاه امروز یکشنبه ۷ آذرماه ۱۴۰۱، حکم اعدام یک زندانی بلوچ که پیشتر از بابت اتهام مرتبط با مواد مخدر که به اعدام محکوم شده بود در زندان مرکزی زاهدان احرا شد. هویت این زندانی بلوچ با اسم شناسنامه ای« عبدالنبی مزارزهی » معروف به (نورمحمد) …

مطالعه بیشتر »

اعدام یک زندانی بلوچ در زندان وکیل آباد مشهد

به گزارش حال وش/ سحرگاه روز گذشته ۶ آذر ماه ۱۴۰۱،حکم اعدام یک زندانی بلوچ از بابت اتهام قتل که پیشتر به اعدام محکوم شده بود در زندان وکیل آباد مشهد اجرا سد. هویت این شهروند بلوچ «محمدعمر خامه» (ایجباری) اهل روستای مرزی شلغمی، بخش مرزداران شهرستان سرخس در استان …

مطالعه بیشتر »

اصلاحیه خبر/اعدام دست کم یک زندانی بلوچ در زندان زاهدان

به گزارش حال وش/ سحرگاه امروز ۷ آذر ماه ۱۴۰۱، حکم اعدام یک زندانی بلوچ از بابت اتهام مواد مخدر که پیشتر به اعدام محکوم شده بود در زندان مرکزی زاهدان اجرا شد. هویت این شهروند بلوچ «محمدامین عمرزهی» معروف به (جما)اهل خاش دارای دو همسر و شش فرزند احراز …

مطالعه بیشتر »
apk Cpo333 situs-topstar999 todaycpo333 menang128-mudah-win home-cpo333 home-cpo333 e-wallet-topstar999 masukcpo cpo333 cpo333 cpo333 hokimenang128 cpo333 sbsbet188 bir365 slot gacor slot gacor slot gacor cpo333r slot gacor slot gacor rtplivetop999 Slot Cpo333 gacor Slot Gacor Cpo333 Slot Cpo333 terpercaya Slot Cpo333 terpercaya situs-cpo333 topstar999 aman dan terpercaya topstar999 aman dan terpercaya cpo333-login situs terpercaya situs android4d situs android4d situs android4d situs android4d situs android4d situs android4d situs bir365 situs sbs188bet situs rgm168 situs android4d situs birtoto situs bir365 situs sbs188 situs rgm168 situs metal303 situs android4d login-cpo333 daftar-cpo333 slot-mahjong-cpo333 slot-maxwin-cpo333 slot-88-cpo333 custemer-service-cpo333 bonus-cpo333 mahjong slot-mahjong slot-pragmatic mahjong-megaways mahjong-megaways slot-thailand slot-thailand slot-habanero slot-habanero slot-mahjong slot-mahjong slot-thailand slot-thailand slot-zeus slot88 mahjong-megaways slot dana cpo333-login bonus-cpo333 slot-777 slot-dana slot-ovo cerah365-daftar slot-mahjong slot-gopay slot-habanero slot-ovo slot-habanero slot88 slot88 topstar999 cpo333-login topstar999a topstar999b topstar999hoki topstar999jaya ngetopstar jayatopstar999 jayatopstar999 Cpo333 cpo333-login cpo333-login cpo333-slot-online-gacor slot slot-thailand slot slot-thailand slot-mahjong slot-habanero slot-zeus totoslot4d idmaxwinnew
Warning: Use of undefined constant   - assumed ' ' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/haalvsho/public_html/wp-content/themes/sahifa/footer.php on line 1