Thursday , August 11 2022

Tag Archives: اعدام

اعدام یک زندانی در زندان اصفهان

حکم یک زندانی به‌نام علی اصغر (امیر) خلیلی که با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بود، در زندان دستگرد اصفهان به اجرا درآمد. به گزارش خبرگزاری حال وش/ به نقل از سازمان حقوق بشر ایران، امروز ۲۵ تیرماه ۱۴۰۲، صبح روز چهارشنبه، ۲۲ تیرماه سال جاری …

Read More »

اجرای حکم اعدام ۲ زندانی در زندان دستگرد اصفهان

به گزارش خبرگزاری حال وش/ به نقل از حقوق بشر در ایران، سحرگاه چهارشنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۱، حکم اعدام یک زندانی که پیشتر از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود، در زندان دستگرد اصفهان به اجرا درآمد. همچنین در تاریخ ۳۰ خردادماه، یک زندانی دیگر که پیش از …

Read More »

اجرای حکم اعدام دو زندانی در ندامتگاه مرکزی کرج

حکم اعدام دو زندانی از بابت اتهام محاربه از طریق سرقت مسلحانه در ندامتگاه مرکزی کرج اجرا شد. به گزارش خبرگزاری حال وش/ امروز ۲۲ تیر ۱۴۰۱، حکم اعدام دو زندانی به‌نام‌های فرزاد گراوند و محمد حاتمی با اتهام «محاربه از طریق سرقت مسلحانه» که پیشتر به اعدام محکوم شده …

Read More »

حکم اعدام یک زندانی در زندان‌ شهر ساری اجرا شد

حکم اعدام یک زندانی با اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر در زندان مرکزی ساری اجرا شد. به گزارش خبرگزاری حال‌وش/ به نقل از حقوق بشر در ایران، سحرگاه سه شنبه ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۱، حکم اعدام یک زندانی که پیشتر از بابت اتهام مرتبط با مواد مخدر به اعدام …

Read More »

تصویری از پیکر زندانی بلوچ مهرالله ریگی که سحرگاه شنبه ۱۸ تیرماه در زندان مرکزی (لنگرود)قم اعدام شد.

تکمیلی/ به گزارش خبرگزاری حال وش/ تصویری از پیکر زندانی بلوچ که سحرگاه شنبه ۱۸ تیرماه ۱۴۰۱، از بابت اتهام مرتبط با مواد مخدر که پیشتر به اعدام محکوم شده بود، در زندان مرکزی (لنگرود)قم به اجرا در آمد. ، هویت این زندانی « مهرالله ریگی» فرزند عبدالخالق، حدودا ۴۲ …

Read More »

اجرای حکم اعدام یک زندانی بلوچ در زندان مرکزی (لنگرود)قم

اختصاصی/ سحرگاه امروز ۱۸ تیرماه ۱۴۰۱، حکم اعدام یک زندانی از بابت اتهام مواد مخدر در زندان مرکزی (لنگرود)قم اجرا شد. به گزارش خبرگزاری حال وش/ سحرگاه امروز ۱۸ تیرماه ۱۴۰۱، حکم اعدام یک زندانی بلوچ از بابت اتهام مرتبط با مواد مخدر که پیشتر به اعدام محکوم شده بود، …

Read More »

اجرای حکم اعدام یک زندانی در زندان نصر آباد زابل

حکم اعدام یک زندانی از بابت اتهام مرتبط با مواد مخدر سحرگاه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۱، امروز در زندان زابل اجرا شد. به گزارش خبرگزاری حال وش/ سحرگاه امروز ۱۶ تیرماه ۱۴۰۱، حکم اعدام یک زندانی مرتبط با مواد مخدر که پیشتر به اعدام محکوم شده بود سحرگاه امروز در زندان …

Read More »

اجرای حکم اعدام یک زندانی در زنذان زاهدان

اختصاصی/ سحرگاه امروز ۱۶ تیرماه ۱۴۰۱، حکم اعدام یک زندانی از بابت اتهام مرتبط مواد مخدر در زندان مرکزی زاهدان اجرا شد. به گزارش خبرگزاری حال وش/ امروز ۱۶ تیرماه ۱۴۰۱، حکم اعدام یک زندانی از بابت اتهام مواد مخدر که پیشتر به اعدام محکوم شده بود سحرگاه امروز در …

Read More »

انتقال یک زندانی به قرنطینه زندان زاهدان جهت اجرای حکم اعدام

اختصاصی/ امروز ۱۵ تیرماه ۱۴۰۱، یک زندانی از بابت اتهام مواد مخدر به قرنطینه زندان مرکزی زاهدان جهت اجرای حکم اعدام منتقل شد. به گزارش خبرگزاری حال وش/ امروز ۱۵ تیرماه ۱۴۰۱، یک زندانی از بابت اتهام مواد مخدر که پیشتر به اعدام محکوم شده بود صبح امروز به قرنطینه …

Read More »

اعدام یک زندانی در زندان زابل

حکم اعدام یک زندانی از بابت اتهام قتل، روز گذشته شنبه ۱۱ تیرماه ۱۴۰۱، در زندان نصرآباد (زابل ) اجرا شد. به گزارش خبرگزاری حال وش/ امروز ۱۲ تیرماه ۱۴۰۱، حکم‌ اعدام یک زندانی مرد که پیشتر از بابت اتهام قتل به اعدام (قصاص)محکوم بوده، روز گذشته ۱۱ تیرماه، در …

Read More »