Thursday , August 11 2022

Tag Archives: اعدام

اجرای حکم اعدام یک زندانی در زندان دستگرد اصفهان

حکم اعدام یک زندانی از بابت اتهام قتل عمد در زندان دستگرد اصفهان اجرا شد. به گزارش خبرگزاری حال وش/ صبح روز گذشته۳ مرداد ماه ۱۴۰۱، حکم اعدام یک زندانی از بابت اتهام قتل که پیشتر به اعدام محکوم شده بود در زندان دستگرد اصفهان به اجرا در آمد. بر …

Read More »

اجرای حکم اعدام دو زندانی بلوچ و افغان در زندان دستگرد اصفهان

اختصاصی/ حکم اعدام دو زندانی بلوچ و تبعه افغانستان از بابت اتهام‌ مواد مخدر در زندان دستگرد اصفهان اجرا شد. به گزارش خبرگزاری حال وش/ سحرگاه امروز ۴ مردادماه ۱۴۰۱، حکم اعدام دو زندانی بلوچ و افغان از بابت اتهام مواد مخدر که پیشتر به اعدام محکوم شده بودند در …

Read More »

اجرای حکم اعدام یک زندانی روحانی تبعه پاکستان در زندان شیراز

اختصاصی/ حکم اعدام یک زندانی روحانی بلوچ تبعه پاکستان از بابت اتهام مشارکت در قتل در زندان عادل آباد شیراز اجرا شد. به گزارش خبرگزاری حال وش/ روز گذشته ۲ مرداد ماه ۱۴۰۱، حکم اعدام یک زندانی روحانی بلوچ اهل پاکستان که پیشتر از بابت اتهام مشارکت در قتل به …

Read More »

اجرای حکم اعدام ۴ زندانی در زندان لنگرود قم

اختصاصی/ سحرگاه امروز حکم اعدام ۳ زندانی و دو هفته قبل ۱ زندانی دیگرکه در مجموع ۴ زندانی از بابت اتهام مواد مخدر در زندان لنگرود قم اجرا شد. به گزارش خبرگزاری حال وش/ سحرگاه امروز ۱ مردادماه ۱۴۰۱، حکم اعدام ۳ زندانی و دو هفته قبل ۱ زندانی از …

Read More »

تعداد اعدامیان امروز زاهدان به سه نفر افزایش پیدا کرد

با احراز هویت دو تن دیگر از زندانیان اعدام شده در زندان زاهدان تعداد اعدامیان امروز به سه نفر افزایش پیدا کرد. به گزارش خبرگزاری حال وش/ سحرگاه امروز ۱ مرداد ماه ۱۴۰۱، حکم اعدام دو زندانی دیگر که پیشتر از بابت اتهامات قتل و‌ مواد مخدر به اعدام محکوم …

Read More »

اجرای حکم اعدام یک زندانی در شیراز

حکم اعدام ایمان سبزیکار متهم به قتل علی اکبر رنجبر، یکی از ماموران نیروی انتظامی در شیراز به اجرا درآمد. به گزارش خبرگزاری حال وش/ به نقل از رسانه صدا و سیما، سحرگاه امروز ۱ مراد ۱۴۰۱، حکم اعدام زندانی «ایمان سبزیکار» متهم به قتل علی اکبر رنجبر، یکی از …

Read More »

اجرای حکم اعدام یک زندانی بلوچ در زندان مرکزی زاهدان

تکمیلی/ سحرگاه امروز حکم اعدام یک زندانی از بابت اتهام مواددر زندان مرکزی زاهدان اجرا شد شد. به گزارش خبرگزاری حال وش/ سحرگاه امروز ۱ مردادماه ۱۴۰۱، حکم اعدام یک زندانی بلوچ از بابت اتهام مرتبط با مواد مخدر که پیشتر به اعدام محکوم شده بود در زندان مرکزی زاهدان …

Read More »

اجرای حکم اعدام ۴ زندانی بلوچ در زندان زابل

تکمیلی/ سحرگاه امروز ۱ مردادماه، حکم اعدام چهار زندانی که سه نفرشان از بابت اتهام (مواد مخدر) و یک نفر اتهام (قتل ) بو‌دند، در زندان زابل اجرا شد. به گزارش خبرگزاری حال وش/ سحرگاه امروز ۱ مردادماه ۱۴۰۱، حکم اعدام چهار زندانی بلوچ از بابت اتهامات مرتبط با (مواد …

Read More »

انتقال یک زندانی به سلول انفرادی زندان زاهدان جهت اجرای حکم اعدام

یک زندانی از بابت اتهام مواد مخدر جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی زندان مرکزی زاهدان منتقل شد. به گزارش خبرگزاری حال وش/ روز گذشته ۳۰ تیرماه ۱۴۰۱، یک زندانی بلوچ از بابت اتهام مرتبط با مواد مخدرکه پیشتر به اعدام محکوم شده، جهت اجرای حکم اعدام به سلول …

Read More »

حکم اعدام یک زندانی بلوچ محبوس در زندان اصفهان در دیوان عالی تایید شد

اختصاصی/ حکم اعدام یک زندانی از بابت اتهام مرتبط با‌ مواد مخدر که پیشتر از دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده بود، در دیو‌ان عالی کشور به تایید رسید. به گزارش خبرگزاری حال وش/ امروز ۳۱ تیرماه ۱۴۰۱، حکم یک زندانی از بابت اتهام مرتبط با مواد مخدر که در دادگاه …

Read More »