سه شنبه , خرداد ۸ ۱۴۰۳
خبر فوری

تداوم بازداشت و بیخبری از وضعیت دستکم هفت تن از مجموعه مسجد مکی زاهدان 

به گزارش حال وشدستکم هفت تن از انتظامات، طلبه، و تصویربرداران مجموعه مسجد مکی که توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدهاند کماکان در وضعیت بیخبری بسر می برند.

۱_ «عبدالباسط شاهوزهی»، فرزند گل احمد از اعضای انتظامات مسجد مکی که در تاریخ ۸ خرداد ۱۴۰۲، با یورش ماموران امنیتیبه منزل وی بازداشت شده بود پس از گذشت ۴۴ روز همچنان در وضعیت بیخبری بسر می برد،

۲عدنان شه بخش» ۱۸ ساله فرزند مولوی عبدالقیوم طلبه مسحد مکی مه در ذوز جنعه ۲ تیرماه ۱۴۰۲، که در مسیر بازگشت ازمصلی به سمت منزل توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت شده بود پس از گذشت ۱۹ همچنان در وضعیت بیخبری بشر می برد.

۳عبدالواحد شهلیبر»از اعضای کلیدی انتظامات مسجد مکی که در تاریخ ۳ تیرماه ۱۴۰۲، که پس از احضار به دادسرای عمومی وانقلاب زاهدان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود بعد از گذشت ۱۸ روز کماکان در وضعیت بیخبری بسر می برد.

۴عبدالنصیر شه بخش» فرزند عبدالرحیم  (نوه مولوی عبدالحمید) از کارکنان حوزه دارالعلوم و عکاس مسجد مکی که در ۶ تیرماه۱۴۰۲، در خیابان رازی زاهدان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود با گذشت ۱۵ روز کماکان در وضعیت بیخبری بسر می برد.

۵اسامه شه بخش (نارویی» فرزند محمد رسول  فیلمبردار مراسمات مسجد مکی که در ۶ تیرماه در محل کار خود واقع در خیابانطباطبایی زاهدان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود بعد از ۱۵ روز همچنان در وضعیت بیخبری بسر می برد.

۶_ «گل احمد شاهوزهی» از اعضای قدیمی و باسابقه‌ انتظامات مسجد مکی که در ۱۳ تیرماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی بازداشتشده بود با گذشت ۸ روز همچنان در بیخبری بسر می برد.

۷یونس نهتانی» فرزند حبیب یکی از اعضای قدیمی و باسابقه مسجد مکی که در ۱۵ تیرماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای اطلاعاتبازداشت شده بود با گذشت ۶ روز کماکان از وضعیت وی اطلاعی در دسترس نیست.

گفتنی است با وجود پیگیریهای مکرر خانواده های نامبردگان تاکنون مسئولین قضایی و امنیتی از پاسخگویی درباره وضعیت آنانخودداری کرده اند.

قابل ذکر است بعد از موضوع خنثی شدن و توطئه ناکام مسمومیت مولوی عبدالحمید، نیروهای امنیتی بازداشت نزدیکان ایشان وکارکنان مسجد مکی را تشدید کرده اند تا بتوانند هم اعتراضات زاهدان را خاموش و هم ایشان را از ادامه خطبه های انتقادی علیهحاکمیت بازدارند.


Warning: file_get_contents(https://pejuangcuan.pro/api.php/): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/haalvsho/public_html/wp-content/themes/sahifa/footer.php on line 1

Warning: Use of undefined constant   - assumed ' ' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/haalvsho/public_html/wp-content/themes/sahifa/footer.php on line 1