چهارشنبه , مارس 29 2023

جان باختن دو سوختبر بر اثر آتش سوزی خودرو در محور چابهار – کنارک

به گزارش حال وش/ امروز ۲۷ اسفندماه ۱۴۰۱،  در پی حادثه رانندگی و آتش سوزی خودرو در محور چابهار_کنارک  دو سوختبر جانخود را بدلیل سوختن در آتش از دست دادند.

از هویت این دو سوختبر تا لحظه تنظیم گزارش اطلاعی در دسترس نیست.

بی توجهی مسئولان و فقدان فرصتهای شغلی در سیستان و #بلوچستان،سبب شده تا سوختبری به اجبار تنها راه درآمد ناچیز و امرارمعاش شهروندان بلوچ  تبدیل شود که از سر ناچاری و بیکاری به این شغل کاذب و پر خطر روی می آورند که بعضا توسط ارگانهاینظامی هدف مسقیم تیراندازی قرار گرفته و یا در حوادث جاده ای  زنده زنده در آتس می سوزند و‌جان شان را از دست می دهند.

درباره shirani

پیشنهاد ما به شما

احراز هویت یک سوختبر که بر اثر واژگونی و آتش سوزی خودرو در محور بم _ایرانشهر جان خود را از دست داد به گزارش حال وش/ یک سوختبر بلوچ که در تاریخ ۲۲ اسفندماه ۱۴۰۱، بر اثر واژگونی و آتش سوزی خودرو در محور بم _ایرانشهرجان باخته بود احراز هویت شد. هویت این سوختبر«عبدالمنان رخشانی » ۳۴ ساله فرزند عیسی ساکن فهرج احراز شده است. طبق این گزارش این سوختبر در محور بم _ایرانشهر بر اثر واژگونی خودرو و سپس آتش سوزی آن جان خود را از دست داده است. ‏بی توجهی مسئولان و فقدان فرصتهای شغلی در سیستان و بلوچستان،سبب شده تا سوختبری به تنها راه درآمد ناچیز و امرار معاششهروندان بلوچ  تبدیل شود که از سر ناچاری و بیکاری به این شغل کاذب و پر خطر روی می آورند که بعضا توسط ارگانهای نظامیهدف مسقیم تیراندازی قرار گرفته و یا در حوادث جاده ای  زنده زنده در آتس می سوزند و‌جان شان را از دست می دهند.