یکشنبه , می 28 2023
خبر فوری

جان باختن سه سوختبر بر اثر واژگونی و آتش سوزی خودرو در محور فنوج 

به گزارش حال وشسه سوختبر بلوچ امروز ۱۳ اسفند و ۴ اسفندماه در اثر واژگونی و آتش سوزی خودرو در محور شهرستان فنوججان خود را از دست دادند.

هویت سوختبرانی که در تاریخ ۴ اسفند جان باختند «علی پور رمشک» فرزند میرزا متولد ۶ شهریور ۱۳۸۶ (۱۵سال)و «عبدالخلیل بهآیین» فرزند سوالی متواد ۲ دی ۱۳۸۲، (۱۹ساله) هر دو اهل اهل روستای کرحمت توابع شهرستان فنوج احراز شده اند.

هویت سوختبر دیگری که امروز ۱۳ اسفند در مسیر فنوج _مسکوتان جان باخته «یاسین مرادی»فرزند فیض محمد متولد ۱۳۷۷(۲۴ساله) اهل روستای آب انبار شهرستان فنوج احراز شده است.

گفتنی است این دو حادثه بدلیل نامناسب بودن جاده و چاله های محور مذکور رخ داد که منجر به واژگونی و آتش سوزی شده است.

بی توجهی مسئولان و فقدان فرصتهای شغلی در سیستان و بلوچستان،سبب شده تا سوختبری به تنها راه درآمد ناچیز و امرار معاششهروندان بلوچ  تبدیل شود که از سر ناچاری و بیکاری به این شغل کاذب و پر خطر روی می آورند که بعضا توسط ارگانهای نظامیهدف مسقیم تیراندازی قرار گرفته و یا در حوادث جاده ای  زنده زنده در آتس می سوزند و‌جان شان را از دست می دهند.

جان باختن سه سوختبر بر اثر واژگونی و آتش سوزی خودرو در محور فنوج 

به گزارش حال وشسه سوختبر بلوچ امروز ۱۳ اسفند و ۴ اسفندماه در اثر واژگونی و آتش سوزی خودرو در محور شهرستان فنوججان خود را از دست دادند.

هویت سوختبرانی که در تاریخ ۴ اسفند جان باختند «علی پور رمشک» فرزند میرزا متولد ۶ شهریور ۱۳۸۶ (۱۵سال)و «عبدالخلیل بهآیین» فرزند سوالی متواد ۲ دی ۱۳۸۲، (۱۹ساله) هر دو اهل اهل روستای کرحمت توابع شهرستان فنوج احراز شده اند.

هویت سوختبر دیگری که امروز ۱۳ اسفند در مسیر فنوج _مسکوتان جان باخته «یاسین مرادی»فرزند فیض محمد متولد ۱۳۷۷(۲۴ساله) اهل روستای آب انبار شهرستان فنوج احراز شده است.

گفتنی است این دو حادثه بدلیل نامناسب بودن جاده و چاله های محور مذکور رخ داد که منجر به واژگونی و آتش سوزی شده است.

بی توجهی مسئولان و فقدان فرصتهای شغلی در سیستان و بلوچستان،سبب شده تا سوختبری به تنها راه درآمد ناچیز و امرار معاششهروندان بلوچ  تبدیل شود که از سر ناچاری و بیکاری به این شغل کاذب و پر خطر روی می آورند که بعضا توسط ارگانهای نظامیهدف مسقیم تیراندازی قرار گرفته و یا در حوادث جاده ای  زنده زنده در آتس می سوزند و‌جان شان را از دست می دهند.

درباره shirani

پیشنهاد ما به شما

حیوان گزیدگی گسترده شهروندان ایرانشهری توسط سگهای ولگرد به گزارش حال وش/ شامگاه ۲۵ فروردین ۱۴۰۲، گاز گرفتگی سگهای ولگرد در ایرانشهر چندین شهروند از جمله چند کودک را روانهبیمارستان کرد. به گفته منابع حال وش:« دست کم ۲۲ نفر از شهروندان ایرانشهری در محلات حاشیه شهر از جمله خیابان نور، مکران، کمربندی، چاهجمال و اطراف قبرستان توسط سگ های ولگرد گاز گرفته شده اند». طبق گزارشهای رسیده به حال وش تعدادی از شهروندان ایرانشهری که دچار حیوان گزیدگی توسط سگهای ولگرد شده اند درحال حاضردر بیمارستان خاتم الانبیاء ایرانشهر جهت پیشگیری از «بیماری هاری» تحت درمان می باشند. قابل ذکر است با وجود حیوان گزیدگی گسترده شهروندان در ایرانشهر تا لحظه تنظیم خبر دستگاه مربوطه اقدامی جهت جمع آوری اینحیوانات انجام نداده اند.