جمعه , آذر ۱۷ ۱۴۰۲
خبر فوری

تجاوز به بازداشتیان زن در بازداشتگاه اطلاعات سپاه زاهدان

خبرگزاری حال وش به گزارشاتی دست پیدا کرده است که ثابت میکند بازجویان اطلاعات سپاه در بازداشتگاه زاهدان به بازداشتیانتجاوز جنسی کرده اند. 

قابل توضیح است حال وش پیشتر چند گزارش درباره تعرض و تهدید به تجاوز جنسی در بازداشتگاه های اطلاعات سپاه منتشر کرده وخبر داده بود که این نهاد امنیتی از تجاوز به عنوان یک ابزار سرکوب استفاده میکند. با وجود اینکه در آن زمان خبرهای مختلفی مبنی برتجاوز جنسی علیه بازداشتیان توسط گزارشگران حال وش دریافت میشد اما به دلیل اینکه حال وش مستقلا نمی توانست این گزارشاتتجاوز جنسی را به تائید قربانیان یا بستگان درجه اول آنها برساند از انتشار خبر تجاوز صرف نظر کرده بود و صرفا گزارشات تاییدشده “تهدید و تعرض جنسی” را منتشر کرده بود. اما اخیرا حال وش به گزارشات دسته اولی دست پیدا کرده است که قربانیان زن تائیدمیکنند در جریان بازجویی در بازداشتگاه اطلاعات سپاه زاهدان از سوی بازجویان این نهاد امنیتی مورد “تجاوز جنسی” قرار گرفتهاند. 

توضیح! حال وش به منظور کمک به حفظ هویت قربانیانی که در تهیه این گزارش همکاری کرده اند از ذکر نام و ارایه اطلاعاتی که منجربه افشای هویت آنها شود خودداری میکند. 

بر اساس اظهارات قربانیان تجاوز، مامورین اطلاعات سپاه و ‌بازجویان این نهاد امنیتی در طول دوران بازجویی به تعدادی از دخترانجوان تجاوز جنسی کرده اند. بر اساس پرسش هایی که بازجویان از این دختران جوان کرده اند مشخص است که بازجویان اطلاعاتسپاه قصد داشته اند از زبان این بازداشتیان زن “بر علیه کارکنان مجموعه مکی زاهدان سناریوسازی” بکنند. 

یکی از قربانیان که در یک تجمع اعتراضی علیه حکومت به همراه تعداد زیادی از دختران دیگر بازداشت شده است در تشریح رفتارماموران در حین بازداشت و پس از آن به گزارشگر حال وش گفته است: “ما را اول انداختن داخل ون سیاه رنگ و با چشم بند چشمها رابستند و دستها را با یک سیم بستن و پس از آن ما رو بردند جایی که نمی‌دونم کجا بود. پس از اون موبایل و کیف و همه وسایل رو حتیلوازم آرایشی داخل کیف رو تحویل گرفتن”

به گفته این قربانی ماموران در حین انتقال و داخل بازداشتگاه بدون اینکه حرفی بپرسند به آنها “سیلی و لگد میزدند” 

بر اساس اظهارات این قربانی “تعرض و توهین جنسی” علیه بازداشت شدگان زن و دختر یک امر عادی بوده که توسط تمام پرسنلبازداشتگاه اطلاعات سپاه صورت میگرفته است این قربانی در تشریح این رفتار بازجویان گفته است: “جای حساس بدن رو با لگد فشارزیادی میدادند و ما رو سگ های ماده …! می‌گفتند؛ الفاظ رکیک استفاده میکردند که چند بار با …! رابطه جنسی داشتید”

توضیح! به دلیل اینکه نام برده شده توسط بازجویان یکی از شخصیت های مورد احترام است اسم ایشان سانسور شده است.

این قربانی که به همراه تعداد دیگری از دختران و زنان معترض بازداشت شده بود در روز ابتدایی بازداشت به صورت گروهی در یکسلول نگهداری میشده اند و پس از آن ماموران آنها را از یکدیگر جدا کرده اند. این قربانی در تشریح منتقل کردن این دختران به انفرادیهای جداگانه و آغاز شدن بازجویی ها به گزارشگر حال وش گفته است: “ما رو از همدیگه جدا میکردند هرچه ما و‌ دوستام به هم چسبیدهبودیم که ما رو جدا نکنید گفتن نه دیگه شب پاره کردن شماست! گفتم شما مسلمون هستید ما هم انسان بخاطر خدا به خاطر بی گناهی! ما دختریم شما رو جون عزیزانتون کاری نداشته باشید. گفتن خفه شو ماده سگ شب خواب …! قسم خوردم من ایشان را ندیدمنمیشناسم”

به گفته این قربانی پس از اینکه بازجویان، اطلاعات شخصی آنها را پرسیده و درباره مسائل ریز و درشت زندگی آنها سوال پرسیده اند و‌محتویات گوشی را چک کرده اند از او پرسیده اند”الان بگو لیدر شما کی بود؟ از مسجد مکی با چه کسی و کسانی رابطه داری؟” اینبازداشت شده به این سوالات پاسخ داده است که “من کاری نکردم،” باز پرس در جواب به این پاسخ قربانی گفته است: “نشد دیگه راهنمیایی! خوشت میاد به روش مخصوص باهات حرف بزنم!”

بازجویان اطلاعات سپاه اصرار داشته اند که قربانیان بگویند با چهره های شاخص رابطه جنسی داشته اند و بپذیرند که این افراد باگروه مسلح بلوچستان و مجاهدین خلق در ارتباط بوده اند و زمانی که آنها این اتهامات بازجویان را انکار کرده اند. یکی از بازجویان بهیکی از قربانیان گفته است “من کاری میکنم که تو مثل بلبل بگی چند بار سرویس دادی اینجا لال مادر زاد به حرف میاد دختر هرزه!”

به گفته این قربانی پس از تهدید، “بازجو دو نفر را که انگار دم در منتظر بودند را صدا زد اومدند. بعد گفتند وقتشه! لباس هامو پارهکردن. هرچه فریاد زدم التماس کردم خواهش کردم منو بکشید اما این کار رو با من نکنید ولی فایده ای نداشت” 

فکر به خودکشی در قربانیان و اقدام ناموفق یکی از قربانیان برای خودکشی

این قربانی درباره اثرات روانی پس از تجاوز به گزارشگر حال وش گفته است:  “تا مرز خودکشی رفتم الان که برات میگم آتش میگیرهتموم بدنم شبی نبوده کابوس نبینم. طوری افسردگی داشتم که خواستم خودمو راحت کنم اتفاقا قرص برنج هم گرفتم بعد گفتم چرا خودمونابود کنم باید بایستم اینا رو مجبور کنم پاسخگوی جنایات خود باشند”

قابل ذکر است بسیاری از بازداشتیان معترض اعتراضات اخیر که از بازداشتگاه های اطلاعات سپاه در سیستان و بلوچستان آزاد شدهاند دچار افسردگی شدید شده اند و ارتباط خود را با اطرافیانشان قطع کرده اند و حتی بسیاری از دختران و پسران دانشجو که در طولاعتراضات سرتاسری در سیستان و بلوچستان بازداشت شده اند، پس از آزادی ادامه تحصیل در دانشگاه را رها کرده اند. بسیاری بیمآن دارند که این رفتار بازداشتیان آزاد شده ممکن است نتیجه روانی برخورد ماموران و بازجویان اطلاعات سپاه با آنها در طول دورانبازداشت باشد. 

آنچه که مسلم است و شواهد و قرائن نشان میدهد سازمان اطلاعات سپاه از تعرض و‌ تهدید جنسی و در مواردی تجاوز جنسی به عنوانابزاری برای اعتراف گیری، سناریوسازی و کشتن روانی معترضین و همچنین گسترش دادن جو ارعاب و خفقان در بین مخالفین خود بهرهمیگیرد.

تجاوز به بازداشتیان زن در بازداشتگاه اطلاعات سپاه زاهدان

خبرگزاری حال وش به گزارشاتی دست پیدا کرده است که ثابت میکند بازجویان اطلاعات سپاه در بازداشتگاه زاهدان به بازداشتیانتجاوز جنسی کرده اند. 

قابل توضیح است حال وش پیشتر چند گزارش درباره تعرض و تهدید به تجاوز جنسی در بازداشتگاه های اطلاعات سپاه منتشر کرده وخبر داده بود که این نهاد امنیتی از تجاوز به عنوان یک ابزار سرکوب استفاده میکند. با وجود اینکه در آن زمان خبرهای مختلفی مبنی برتجاوز جنسی علیه بازداشتیان توسط گزارشگران حال وش دریافت میشد اما به دلیل اینکه حال وش مستقلا نمی توانست این گزارشاتتجاوز جنسی را به تائید قربانیان یا بستگان درجه اول آنها برساند از انتشار خبر تجاوز صرف نظر کرده بود و صرفا گزارشات تاییدشده “تهدید و تعرض جنسی” را منتشر کرده بود. اما اخیرا حال وش به گزارشات دسته اولی دست پیدا کرده است که قربانیان زن تائیدمیکنند در جریان بازجویی در بازداشتگاه اطلاعات سپاه زاهدان از سوی بازجویان این نهاد امنیتی مورد “تجاوز جنسی” قرار گرفتهاند. 

توضیح! حال وش به منظور کمک به حفظ هویت قربانیانی که در تهیه این گزارش همکاری کرده اند از ذکر نام و ارایه اطلاعاتی که منجربه افشای هویت آنها شود خودداری میکند. 

بر اساس اظهارات قربانیان تجاوز، مامورین اطلاعات سپاه و ‌بازجویان این نهاد امنیتی در طول دوران بازجویی به تعدادی از دخترانجوان تجاوز جنسی کرده اند. بر اساس پرسش هایی که بازجویان از این دختران جوان کرده اند مشخص است که بازجویان اطلاعاتسپاه قصد داشته اند از زبان این بازداشتیان زن “بر علیه کارکنان مجموعه مکی زاهدان سناریوسازی” بکنند. 

یکی از قربانیان که در یک تجمع اعتراضی علیه حکومت به همراه تعداد زیادی از دختران دیگر بازداشت شده است در تشریح رفتارماموران در حین بازداشت و پس از آن به گزارشگر حال وش گفته است: “ما را اول انداختن داخل ون سیاه رنگ و با چشم بند چشمها رابستند و دستها را با یک سیم بستن و پس از آن ما رو بردند جایی که نمی‌دونم کجا بود. پس از اون موبایل و کیف و همه وسایل رو حتیلوازم آرایشی داخل کیف رو تحویل گرفتن”

به گفته این قربانی ماموران در حین انتقال و داخل بازداشتگاه بدون اینکه حرفی بپرسند به آنها “سیلی و لگد میزدند” 

بر اساس اظهارات این قربانی “تعرض و توهین جنسی” علیه بازداشت شدگان زن و دختر یک امر عادی بوده که توسط تمام پرسنلبازداشتگاه اطلاعات سپاه صورت میگرفته است این قربانی در تشریح این رفتار بازجویان گفته است: “جای حساس بدن رو با لگد فشارزیادی میدادند و ما رو سگ های ماده …! می‌گفتند؛ الفاظ رکیک استفاده میکردند که چند بار با …! رابطه جنسی داشتید”

توضیح! به دلیل اینکه نام برده شده توسط بازجویان یکی از شخصیت های مورد احترام است اسم ایشان سانسور شده است.

این قربانی که به همراه تعداد دیگری از دختران و زنان معترض بازداشت شده بود در روز ابتدایی بازداشت به صورت گروهی در یکسلول نگهداری میشده اند و پس از آن ماموران آنها را از یکدیگر جدا کرده اند. این قربانی در تشریح منتقل کردن این دختران به انفرادیهای جداگانه و آغاز شدن بازجویی ها به گزارشگر حال وش گفته است: “ما رو از همدیگه جدا میکردند هرچه ما و‌ دوستام به هم چسبیدهبودیم که ما رو جدا نکنید گفتن نه دیگه شب پاره کردن شماست! گفتم شما مسلمون هستید ما هم انسان بخاطر خدا به خاطر بی گناهی! ما دختریم شما رو جون عزیزانتون کاری نداشته باشید. گفتن خفه شو ماده سگ شب خواب …! قسم خوردم من ایشان را ندیدمنمیشناسم”

به گفته این قربانی پس از اینکه بازجویان، اطلاعات شخصی آنها را پرسیده و درباره مسائل ریز و درشت زندگی آنها سوال پرسیده اند و‌محتویات گوشی را چک کرده اند از او پرسیده اند”الان بگو لیدر شما کی بود؟ از مسجد مکی با چه کسی و کسانی رابطه داری؟” اینبازداشت شده به این سوالات پاسخ داده است که “من کاری نکردم،” باز پرس در جواب به این پاسخ قربانی گفته است: “نشد دیگه راهنمیایی! خوشت میاد به روش مخصوص باهات حرف بزنم!”

بازجویان اطلاعات سپاه اصرار داشته اند که قربانیان بگویند با چهره های شاخص رابطه جنسی داشته اند و بپذیرند که این افراد باگروه مسلح بلوچستان و مجاهدین خلق و سلطنت طلبان در ارتباط بوده اند و زمانی که آنها این اتهامات بازجویان را انکار کرده اند. یکی از بازجویان بهیکی از قربانیان گفته است “من کاری میکنم که تو مثل بلبل بگی چند بار سرویس دادی اینجا لال مادر زاد به حرف میاد دختر هرزه!”

به گفته این قربانی پس از تهدید، “بازجو دو نفر را که انگار دم در منتظر بودند را صدا زد اومدند. بعد گفتند وقتشه! لباس هامو پارهکردن. هرچه فریاد زدم التماس کردم خواهش کردم منو بکشید اما این کار رو با من نکنید ولی فایده ای نداشت” 

فکر به خودکشی در قربانیان و اقدام ناموفق یکی از قربانیان برای خودکشی

این قربانی درباره اثرات روانی پس از تجاوز به گزارشگر حال وش گفته است:  “تا مرز خودکشی رفتم الان که برات میگم آتش میگیرهتموم بدنم شبی نبوده کابوس نبینم. طوری افسردگی داشتم که خواستم خودمو راحت کنم اتفاقا قرص برنج هم گرفتم بعد گفتم چرا خودمونابود کنم باید بایستم اینا رو مجبور کنم پاسخگوی جنایات خود باشند”

قابل ذکر است بسیاری از بازداشتیان معترض اعتراضات اخیر که از بازداشتگاه های اطلاعات سپاه در سیستان و بلوچستان آزاد شدهاند دچار افسردگی شدید شده اند و ارتباط خود را با اطرافیانشان قطع کرده اند و حتی بسیاری از دختران و پسران دانشجو که در طولاعتراضات سرتاسری در سیستان و بلوچستان بازداشت شده اند، پس از آزادی ادامه تحصیل در دانشگاه را رها کرده اند. بسیاری بیمآن دارند که این رفتار بازداشتیان آزاد شده ممکن است نتیجه روانی برخورد ماموران و بازجویان اطلاعات سپاه با آنها در طول دورانبازداشت باشد. 

آنچه که مسلم است و شواهد و قرائن نشان میدهد سازمان اطلاعات سپاه از تعرض و‌ تهدید جنسی و در مواردی تجاوز جنسی به عنوانابزاری برای اعتراف گیری، سناریوسازی و کشتن روانی معترضین و همچنین گسترش دادن جو ارعاب و خفقان در بین مخالفین خود بهرهمیگیرد.

apk Cpo333 Menang128 gacor situs-topstar999/a> todaycpo333/a> menang128-mudah-win/a> login-cpo333/a> e-wallet-topstar999/a> home-cpo333/a> home-cpo333/a> e-wallet-topstar999/a> masukcpo/a> cpo333 cpo333 cpo333 hokimenang128 cpo333 sbsbet188 bir365 slot thailand slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor cpo333r slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor rtplivetop999 slot-thailand slot gacor online/a> slot mahjong ways2/a> slot Pragmatic/a> daftar menang128/a> Slot menang128/a> Slot Cpo333 gacor/a> Slot Gacor Cpo333/a> Slot Cpo333 terpercaya/a> Slot Cpo333 terpercaya/a> situs-cpo333/a> topstar999 aman dan terpercaya/a> topstar999 aman dan terpercaya/a> topstar999 terbaik/a> topstar999/a> cpo333-login/a> situs android4d situs terpercaya situs android4d situs bir365 situs bir365 situs bir365 situs bir365 situs android4d situs android4d situs android4d situs android4d situs android4d situs android4d situs android4d situs android4d situs bir365 situs sbs188bet situs rgm168 situs android4d situs birtoto situs bir123 situs metal303 situs android4d situs android4d situs android4d situs android4d situs android4d situs android4d situs android4d situs android4d situs android4d situs bir365 situs sbs188 situs rgm168 situs metal303 situs android4d situs birtoto situs birasia situs bir123 login-cpo333 daftar-cpo333 slot-mahjong-cpo333 slot-maxwin-cpo333 slot-88-cpo333 custemer-service-cpo333 bonus-cpo333 cerita dewasa cerita dewasa cerita dewasa cerita dewasa situs metal303 situs jitu situs viral situs baru polamaxwin bonus-depo metal303antirungkad metal303gacor situs bir365 situs sbs188bet situs rgm168 situs birasia situs birtoto situs android4d situs bir123 anti-rungkad-metal303 kakekmetal303 zeus-metal303 slot-gacor-maxwin jamingacor pola-jitu-metal303 trikmaxwinmetal303 Bir365-gacor Sbs188-gacor Rgm168-gacor Birasia-gacor Birtoto-gacor Android4d-gacor Bir123-gacor Metal303-gacor Metal303-pgshoft Bir365-pgshoft Sbs188-pgshoft Rgm168-pgshoft Birasia-pgshoft Bir365-antirungkad Birtoto-pgshoft Android4d-pgshofttps://metal303gampangmenang.goodshot.id/" style="display: none">metal303gampangmenang situs-gacor gampang-maxwin slot-mahjong-metal303 metal303-terbaik polajitumetal303 slot88-thailand-metal303 slot-gacor-metal303 promo-bonus-metal303 pgshoft-metal303 aman-terpercaya bonus-tiap-hari banjir-petir-metal303 Bir123-pgshoft Android4d-antirungkad Birtoto-antirungkad Birasia-antirungkad Bir123-antirungkad mahjong slot-mahjong slot777 slot-habanero slot-zeus slot88 slot-thailand slot-maxwin slot-mahjong slot-pragmatic mahjong-megaways mahjong-megaways slot-thailand slot-thailand slot-habanero slot-habanero slot-mahjong slot-mahjong slot-thailand slot-thailand slot-zeus slot88 slot-thailand slot-88 mahjong-megaways mahjong-megaways >slot dana slot dana cpo333-login slot slot-nolimit-city bonus-cpo333 slot-zeus slot-Thailand slot-maxwin slot-Mahjong slot-777 slot-dana slot-ovo slot-777 slot-88
Warning: Use of undefined constant   - assumed ' ' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/haalvsho/public_html/wp-content/themes/sahifa/footer.php on line 1