دوشنبه , ژانویه 30 2023
خبر فوری

به گزارش حال وش/ تعرض و تهدید به تجاوز جنسی ابزار بازجویان امنیتی علیه معترضان بازداشت شده بلوچ و‌ ابزاری برای سناریوسازی علیه مخالفان / سابقه تجاوز جنسی علیه متهمان امنیتی

توضیح! در این گزارش به دلیل احترام به عرف مردم بلوچ و حرمت قربانیان و درخواست منابع خبری، هویت قربانیان در نزد گزارش گرانذی ربط حال وش محفوظ است. و این گزارش صرفا با هدف جلوگیری از تکرار این جنایت منتشر میشود. 

مجموعه خبری حال وش به اطلاعات مختلفی دست پیدا کرده است که نشان میدهد نهادهای امنیتی حکومت “برای اخذ اعتراف اجباری وهمچنین پرونده سازی علیه روحانیون مسجد مکی” بسیاری از معترضان بازداشت شده بلوچ را مورد “تعرض و تهدید جنسی” قرار دادهاند.

بر اساس اطلاعات رسیده به گزارشگر حال وش دست کم پنج  بازداشت شده بلوچ در بازداشتگاه اطلاعات سپاه در آبان ۱۴۰۱ درزاهدان از سوی بازجویان خود مورد “تعرض جنسی و تهدید به تجاوز جنسی” قرار گرفته اند. 

این قربانیان در تشریح رفتار جنسی بازجویان امنیتی با خود به منابع حال وش گفته اند: “بازجویان از آنها خواسته اند که علیه مولویعبدالحمید و مجموعه کارکنان مسجد مکی اعتراف دروغین بکنند و‌ به آنها اتهامات کذب وارد بکنند زمانی که این افراد از انجام دادنچنین کاری سرباز زده اند آنها را مورد تعرض و تهدید جنسی قرار داده اند.” 

قربانیان در تشریح این تجاوز ماموران نسبت به خود گفته اند که “تعرض و تجاوز اینگونه بوده است که لباس این افراد را بیرون آورده وبه صورت کلی آنها را عریان کرده اند و پس از آن یک شیشه نوشابه به آنها نشان داده و تهدید کرده اند در صورتی که آنها به آنچه کهماموران میگویند عمل نکنند با این شیشه نوشابه به آنها تجاوز جنسی خواهند کرد” بگفته منابع حال وش این افراد پس از این اقدامماموران مرعوب شده و به خواسته آنها تن داده اند. 

بر اساس اظهارات قربانیان “بازجویان به آنها برگه هایی داده اند که بر روی آنها اظهاراتی علیه مولوی عبدالحمید و کارکنان مسجدمکی نوشته بوده است و ماموران از آنها خوسته اند که بر آنها امضاء و انگشت بزنند” مضمون آنچه که بازجویان از این افراد خواستهاند این بوده است که “ماموران گفته اند اعتراف بکنید گروهکی در مکی و علما ما را در مسجد مکی راهنمایی کرده اند که ساختمان ها وادارات دولتی و ساختمان بیمه را آتش بزنیم”

در همین راستا تعرض و تهدید جنسی معترضان محدود به زاهدان نبوده است

بر اساس گزارشات رسیده به حال وش تعرض جنسی علیه معترضان بازداشت شده مخصوص شهر زاهدان نبوده است. بر اساساطلاعات موجود در شهرهای چابهار، خاش و ایرانشهر نیز گزارش هایی از “تعرض جنسی، تهدید و فحاشی جنسی” ماموران اطلاعاتسپاه گزارشاتی دریافت شده است. 

قابل ذکر است گزارشات رسیده به حال وش پیرامون تعرض و فحاشی جنسی در تاریخ 13 آبان در شهر خاش (روز کشتار‌معترضان اینشهر) بسیار زیاد بوده است. 

بر اساس توضیح منابع حال وش تعرضات جنسی ماموران اطلاعات سپاه اینگونه بوده است: “ماموران افراد بازداشت شده را دستمالیکرده و آنها را تهدید به تجاوز جنسی کرده اند.” بر اساس اظهارات مختلف بازداشت شدگان “فحش های جنسی ماموران در روز 13 آبان یک امر عادی بوده است.”

سابقه تجاوز جنسی اطلاعات سپاه به متهمان امنیتی پیشتر و در سالهای قبل نیز صورت گرفته است:

بر اساس اطلاعات اثبات شده حال وش، پیش از این عموما بازجویان اطلاعات سپاه صرفا به متهمین پرونده های امنیتی و‌ کسانی که باجیش العدل (از گروه های مسلح بلوچ) در ارتباط بوده اند برای اخذ اعتراف اجباری مورد تجاوز جنسی قرار میگرفته اند. 

“(ا.ش) در تیرماه ۱۳۹۴ به روش عمل مستقیم توسط ماموران مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است. حداقل یک فرد از سه بازداشت شدهبه هویت (ک.ب) در شهریور ۱۳۹۹ با استفاده از باتوم مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است و حتی تجاوز او توسط پزشکی قانونی بهاثبات رسیده است. حداقل یک فرد دیگر که به همراه بیش از ده نفر در دی ماه ۱۳۹۳ با هویت (ن.ر) بازداشت شده بود از طریقکارگزاری لوله پولیکا، شیشه خورد شده به مقعد او ریخته شده است.” تمام این افراد به دلیل عضویت یا اتهام عضویت در گروه مسلحجیش العدل مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بودند. 

تاکنون مجموعه حال وش نتوانسته است از طریق اقرار قربانیان و شواهد مورد اعتبار موارد بیشتری از تهدید، تعرض و تجاوز جنسی راتائید بکند. اما با توجه به شدت سنگینی مبحث تجاوز جنسی و تبعات ماندگار این اقدام در عرف مردم بلوچ احتمال میرود موارد تهدید،تعرض و تجاوز جنسی بسیار بیشتر از این تعداد باشد. از اینرو مجموعه حال وش از تمام قربانیان و کسانی که از وقوع این تجاوزاتاطمینان دارند درخواست میکند برای رسانه ای کردن این جنایت ماموران امنیتی و تلاش برای پیگیردی آنها با ما همکاری بکنند.

درباره shirani

پیشنهاد ما به شما

بازداشت یک شهروند بلوچ توسط نیروهای لباسی شخصی در زاهدان  به گزارش حال وش/ یک شهروند بلوچ روز ۴ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای لباس شخصی در زاهدان پس از ضرب و‌شتم شدید،بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. هویت این شهروند بلوچ «فاروق هاشمزهی» ۲۷ ساله فرزند بنیاد اهل زاهدان احراز شده است. به گفته منابع حال وش:«فاروق روز سه شنبه ۴ بهمن در خیابان خیام توسط ماموران لباس شخصی بازداشت شده است که تاکنون باوجود پیکیریهای خانواده از وضعیت وی اطلاعی نیست». بنا به گفته شهروندان زاهدانی، طی روزهای اخیر تعداد زیادی از جوانان بلوچ در مناطق مختلف شهر زاهدان توسط نیروهای نظامی ولباس شخصی با خشونت تمام بازداشت شده اند که تا لحظه تنظیم گزارش هیچ اطلاعی از وضعیت شان در دسرس نیست. قابل ذکر است بدنبال اعتراضات اخیر در سیستان و بلوچستان تعداد زیادی از شهروندان و از جمله کودکان زیر ۱۸سال بدون دلیل و برخلاف روال قانونی بازداشت شده اند که از سرنوشت بسیاری اطلاعی در دست نیست.