دوشنبه , آذر ۲۰ ۱۴۰۲

اعدام ۸۱ تن از زندانیان بلوچ در طی ۱۲۰ روز گذشته در زندانهای مختلف کشور 

مجموعه حقوق بشری حال وش که به مسائل نقض حقوق بشر سیستان و بلوچستان تمرکز دارد اسامی و آمار ۸۱ نفر از زندانیان اعدامشده بلوچ را به همراه  تصاویر که از تاریخ ۲۹مردادماه ۱۴۰۱، تا تاریخ ۲۸ آذرماه ۱۴۰۱، در زندانهای مختلف کشور و سیستان وبلوچستان اعدام شده اند را به ترتیب جمع آوری و منتشر کرده است:

قابل ذکر است از اوایل سال ۲۰۲۲ میلادی تاکنون دستکم ۱۵۱ نفر از شهروندان بلوچ که هویت آنان احراز شده است در زندانهایجمهوری اسلامی اعدام شدند.

۱-«معین آتشبار»ف کریم ۲۹ مرداد (سراوان)«قتل»

۲-«امید عالیزهی»ف گل محمد(کودک مجرم)۲۱ ساله ۲۹ مرداد(زاهدان)«قتل»

۳-«مرتضی دهواری»۲۴ ساله،ف الله داد ۲۹ مرداد(زاهدان)«قتل»

۴-«عبدالباسط براهویی»ف نادر، ۲۳ ساله، ۲۹ مرداد(زاهدان) «مواد مخدر»

۵-«عبدالرحیم اسمائیل زهی(شه بخش) ف محمد، ۳۰ ساله ۲۹ مرداد(زاهدان)«مواد مخدر»

۶-«محسن سالارزهی»معروف به (شهداد خارکوهی)ف حنیف حدودا ۲۸ ساله ۲۹ مرداد(زاهدان)«مواد مخدر»

۷-«مهدی پیری»ف علیجان،۲۹ مرداد(زابل) «مواد مخدر»

۸-«نادر براهویی»۳۰ ساله، ف امید، ۲۹ مردا (ایرانشهر) «مواد مخدر»

۹-«غلامرضا کاظمی»حدودا ۴۴ ساله ۵ شهریور (زابل) «مواد مخدر»

۱۰-«رضا زحمتی»۳۵ ساله، ۵ شهریور (زابل) «مواد مخدر»

۱۱-«اسماعیل برگریزان‌» ف ملک، ۲۸ ساله، ۶ شهریور(بندرعباس) «مواد مخدر»

۱۲-«سعید سابکی» ۲۷ ساله ف میردر ۶شهریور(بندرعباس) «مواد مخدر»

۱۳-«مجتبی خادمی نژاد» (کودک مجرم) حدودا ۳۷ ساله ۶شهریور(عادل آباد شیراز) «مواد مخدر»

۱۴-«رحیم قنبرزهی» ف غلامشاه، ۴۰ ساله ۶ شهریور (عادل آباد شیراز) «مواد مخدر»

۱۵-«محسن قنبرزهی» (کودک مجرم) ف جمان ۲۶ ساله ۱۲ شهریور (زاهدان)«سیاسی،امنیتی»

۱۶-«عین الله قنبرزهی» ف عبدالرحمن ۳۳ ساله ۱۲ شهریور (زاهدان)«سیاسی،امنیتی»

۱۷-«عبدالخالق نارویی» ۱۵ شهریور (میناب) «مواد مخدر»

۱۸-«سلیمان نارویی» ۴۶ ساله ۱۵ شهریور(میناب) «مواد مخدر»

۱۹-«عبدالغفور بهادرزاده ریگی» ۳۶ ساله۱۵ شهریور(میناب) «مواد مخدر»

۲۰-«عباس نوبخت»۱۵ شهریور (میناب) «مواد مخدر»

۲۱-«محمد زبیری » ۱۵ شهریور (میناب) «مواد مخدر»

۲۲-«محمد کاظمی» ۱۵ شهریور (میناب) «مواد مخدر»

۲۳-«محمد رضا هدایتی»۱۵ شهریور(میناب) «مواد مخدر»

۲۴-«الله نور سالارزهی» ف محمد ۳۴ ساله (میناب) «مواد مخدر»

۲۵-«خانم م، شه بخش» اهل زاهدان ۱۹ شهریور(زاهدان)«قتل»

۲۶-«خالد رئیسی» ف نور محمد ۳۸ ساله ۱۹ شهریور(زاهدان)«قتل»

۲۷-«امرالله بسیج» ف امان الله ۲۷ ساله ۱۹ شهریور(زاهدان)«قتل»

۲۸-«عبدالنصیر شه بخش» ف چراغ علی۴۲ ساله ۱۹ شهریور(زاهدان)«قتل»

۲۹-«هوشنگ کرد» ف عبدالواحد ۳۷ ساله، ۱۹ شهریور(زاهدان)«قتل»

۳۰-«منصور براهویی»ف خدارحم ۲۶ ساله ۱۹ شهریور(بیرجند) «مواد مخدر»

۳۱-«مرتضی براهویی » اهل زاهدان۶مهر(زاهدان)«قتل»

۳۲-قاسم شه بخش» ف حمل ۲۳ ساله۷مهر (زاهدان)«قتل»و «امنیتی»

۳۳-«آصف شیبک» اهل زاهدان ۱۰ مهر(مشهد) «مواد مخدر»

۳۴-«سعید شیبک» ۲۰ ساله اهل زاهدان ۱۰ مهر (مشهد) «مواد مخدر»

۳۵-«رمضان مزارزهی»اهل زاهدان ۱۰ مهر (مشهد) «مواد مخدر»

۳۶-«عوض بیلرانی» اهل زاهدان ۱۰ مهر (مشهد) «مواد مخدر»

۳۷-«هابیل حسین‌زهی» ف عباس۳۰ ساله ۳۰ مهر (زاهدان) «مواد مخدر»

۳۸-«محمد زرکزهی» ف عبدالله۳۰ ساله ۳۰ مهر (زاهدان) «مواد مخدر»

۳۹-«جمعه گمشادزهی»ف رمضان ۳۰ مهر (زاهدان) «مواد مخدر»

۴۰-«عبدالصبور نارویی» ف محمدکریم ۳۶ ساله ۱۱ آبان(قائن) «مواد مخدر»و«قتل»

۴۱-«نوراحمد توتازهی» اهل زاهدان ۱۱ آبان (بیرجند) «مواد مخدر»

۴۲-«عبدالله توتازهی(ریگی) اهل زاهدان ۱۱آبان (بیرجند) «مواد مخدر»

۴۳-«محمد خوشحال» اهل زابل ۱۱ آبان (بیرجند) «مواد مخدر»

۴۴-«خسروی(نام نامشخص)» اهل زابل ۱۱ آبان (بیرجند) «مواد مخدر»

۴۵-«امان الله عالیزهی» ف محمد حسین ۱۵ آبان(زاهدان) «مواد مخدر»

۴۶-«نعمت الله براهویی» ف عبدالغفار ۱۵ آبان (زاهدان)«امنیتی»

۴۷-«عزیز نارویی»اهل زاهدان ۱۵ آبان (زاهدان) «مواد مخدر»

۴۸-«راشد بلوچ» ف غلام حسین ۱۷ آبان(زاهدان)«امنیتی»

۴۹-«اسحاق اسکانی» ف دلاور ۱۷ آبان (زاهدان)«امنیتی»

۵۰-«امام بخش نارویی(لک زهی)» ف رحمان ۲۲ آبان (زاهدان) «مواد مخدر»

۵۱-«محسن آنشینی»۲۴ ساله اهل زاهدان ۲۲ آبان (زاهدان) «مواد مخدر»

۵۲-«ولی رودینی» اهل زاهدان ۲۲ آبان (زاهدان) «مواد مخدر»

۵۳-«محمدنبی سلیمانی» (ریگی) ف غلام سلطان  ٣١ ساله ۲۳ آبان(تربت جام) «مواد مخدر»

۵۴-«عبدالله صوفی» (گلمیر ریگی) ف عبدالاحد ۲۳ آبان (تربت جام) «مواد مخدر»

۵۵-اسماعیل فقیردادزهی» ۲۷ ساله ۲۴ آبان(زاهدان)«قتل»

۵۶-«امین آبیل» ف الله نظر اهل زابل ۲۵آبان (مشهد) «مواد مخدر»

۵۷-«ناصر دهمرده» اهل و زابل ۲۵ آبان(بیرجند) «مواد مخدر»

۵۸-«محمد عیسی زهی (توتازهی)»۲۳ ساله ۳ آذر(زاهدان)«قتل»

۵۹-«زبیر براهویی (زیرکاری)»۲۳ ساله ۶ آذر (زاهدان) «مواد مخدر»

۶۰-«چنگیز گرگیج» ف غفور ۶ آذر (زابل) «مواد مخدر»

۶۱-‏«عبدالنبی مزارزهی» ف شهدوست ۷ آذر (زاهدان)

۶۲-«محمد امین عمرزهی»(جما) ۷ آذر (زاهدان) «مواد مخدر»

۶۳-«عبدالله صلاح زهی» ف محمد ۷ آذر(ایرانشهر) «مواد مخدر»

۶۴-«نیاز جدگال» ف نورمحمد ۷ آذر(چابهار)«قتل»

۶۵-محمد عمر خامه( اجباری) ۷ آذر (مشهد)«قتل»

۶۶-«پرویز براهویی(آنشینی)» ف خدانظر ۳۴ ساله ۹ آذر (بندرعباس) «مواد مخدر»

۶۷-«امان الله رخشانی» ۴۰ ساله اهل زاهدان ۱۰ آذر(سبزوار) «مواد مخدر»

۶۸-«انوشیروان عمرزهی » فرزند جان ۱۳ آذر (زاهدان) «مواد مخدر»

۶۹-«غلام رسول مزارزهی» فرزند شاه ۱۳ آذر (زاهدان) «مواد مخدر»

۷۰-«زکریا ریگی» ف خدا رحم ۱۳ آذر (شیراز)

۷۱-«ناصر عمرزهی» ف چراغ ۳۲ ساله ۱۴ آذر (زاهدان) «موادمخدر»

۷۲-«علیرضا نارویی» معروف به (خان محمد) ف ولی محمد ۳۹ ساله ۱۴ آذر (زاهدان) «موادمخدر»

۷۳-« احسان بختیاری»ف علی ۱۹ آذر (سراوان)«قتل»

۷۴-«مصطفی قوی پنجه» ف جنگی خان ۱۹ آذر (سراوان)«قتل»

۷۵-«مسلم» فامیل (نامشخص) معروف به ساهوک‌ اهل سراوان ۱۹ آذر (سراوان) 

۷۶-«عبدالواسع براهویی (زیرکاری)» ف نظر حدودا ۳۰ ساله فاقد شناسنامه اهل زاهدان ۱۹ آذر (زاهدان)«قتل»

۷۷-«⁧‫عیسی نارویی‬⁩ (شیرزایی) » ف سلیم ۳۸ ساله ۲۰ آذر (زاهدان)«موادمخدر»

۷۸-«⁧‫وحید_نارویی‬⁩ (شیرزهی)» ف سرورخان ۳۱ ساله۲۱آذر(شیراز)«موادمخدر»

۷۹-«قاسم سالارزهی» ف هاشم ۴۰ ساله ۲۶ آذر (زاهدان)«مواد مخدر»

۸۰-«عزیز گرگیج»معروف به (بیدالله براهویی) ۲۵ ساله ۲۶ آذر (زابل) «مواد مخدر»

۸۱-«عمر زردکوهی» اهل ایرانشهر۶آذر (شیراز)«موادمخدر»

apk Cpo333 Menang128 gacor situs-topstar999/a> todaycpo333/a> menang128-mudah-win/a> login-cpo333/a> e-wallet-topstar999/a> home-cpo333/a> home-cpo333/a> e-wallet-topstar999/a> masukcpo/a> cpo333 cpo333 cpo333 hokimenang128 cpo333 sbsbet188 bir365 slot thailand slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor cpo333r slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor rtplivetop999 slot-thailand slot gacor online/a> slot mahjong ways2/a> slot Pragmatic/a> daftar menang128/a> Slot menang128/a> Slot Cpo333 gacor/a> Slot Gacor Cpo333/a> Slot Cpo333 terpercaya/a> Slot Cpo333 terpercaya/a> situs-cpo333/a> topstar999 aman dan terpercaya/a> topstar999 aman dan terpercaya/a> topstar999 terbaik/a> topstar999/a> cpo333-login/a> situs android4d situs terpercaya situs android4d situs bir365 situs bir365 situs bir365 situs bir365 situs android4d situs android4d situs android4d situs android4d situs android4d situs android4d situs android4d situs android4d situs bir365 situs sbs188bet situs rgm168 situs android4d situs birtoto situs bir123 situs metal303 situs android4d situs android4d situs android4d situs android4d situs android4d situs android4d situs android4d situs android4d situs android4d situs bir365 situs sbs188 situs rgm168 situs metal303 situs android4d situs birtoto situs birasia situs bir123 login-cpo333 daftar-cpo333 slot-mahjong-cpo333 slot-maxwin-cpo333 slot-88-cpo333 custemer-service-cpo333 bonus-cpo333 cerita dewasa cerita dewasa cerita dewasa cerita dewasa situs metal303 situs jitu situs viral situs baru polamaxwin bonus-depo metal303antirungkad metal303gacor situs bir365 situs sbs188bet situs rgm168 situs birasia situs birtoto situs android4d situs bir123 anti-rungkad-metal303 kakekmetal303 zeus-metal303 slot-gacor-maxwin jamingacor pola-jitu-metal303 trikmaxwinmetal303 Bir365-gacor Sbs188-gacor Rgm168-gacor Birasia-gacor Birtoto-gacor Android4d-gacor Bir123-gacor Metal303-gacor Metal303-pgshoft Bir365-pgshoft Sbs188-pgshoft Rgm168-pgshoft Birasia-pgshoft Bir365-antirungkad Birtoto-pgshoft Android4d-pgshofttps://metal303gampangmenang.goodshot.id/" style="display: none">metal303gampangmenang situs-gacor gampang-maxwin slot-mahjong-metal303 metal303-terbaik polajitumetal303 slot88-thailand-metal303 slot-gacor-metal303 promo-bonus-metal303 pgshoft-metal303 aman-terpercaya bonus-tiap-hari banjir-petir-metal303 Bir123-pgshoft Android4d-antirungkad Birtoto-antirungkad Birasia-antirungkad Bir123-antirungkad mahjong slot-mahjong slot777 slot-habanero slot-zeus slot88 slot-thailand slot-maxwin slot-mahjong slot-pragmatic mahjong-megaways mahjong-megaways slot-thailand slot-thailand slot-habanero slot-habanero slot-mahjong slot-mahjong slot-thailand slot-thailand slot-zeus slot88 slot-thailand slot-88 mahjong-megaways mahjong-megaways >slot dana slot dana cpo333-login slot slot-nolimit-city bonus-cpo333 slot-zeus slot-Thailand slot-maxwin slot-Mahjong slot-777 slot-dana slot-ovo slot-777 slot-88
Warning: Use of undefined constant   - assumed ' ' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/haalvsho/public_html/wp-content/themes/sahifa/footer.php on line 1