دوشنبه , نوامبر 28 2022

گزارش هفتم خبرگزاری حال‌وش از کشته شدگان اعتراضات زاهدان از جمعه ۸ مهرماه تا ۲۲ مهرماه ۱۴۰۱

تا لحظه تنظیم گزارش ۱۰۳ نفر کشته

تاریخ و ساعت تنظیم گزارش:عصر جمعه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۱

این گزارش حاصل تلاش مجموعه حقوق بشری حال‌وش از نخستین دقایق کشتار معترضین تا لحظه تنظیم گزارش می‌باشد که باوجود قطعی اینترنت و اختلال در راه های ارتباطی از منابع مطلع و مختلف همراه با راستی آزمایی جمع آوری شده است.

در این گزارش هویت زن کشته‌شده که پیش از این در آمار ذکر شده بود،بنام “هستی نارویی فرزند بلال” احراز هویت شده و دو نفر از کشته‌شدگان بنام “علی براهویی فرزند عمر ۱۲ ساله و دانیال شه‌بخش فرزند عبدالحمید ۱۱ساله” که پیش از این خبرآن در خبرگزاری حال‌وش منتشر شده بود به آمار کشته شدگان اضافه شده وهویت ۶ نفر دیگر از کشته شدگان بنام ‌های:

۱-خلیل قنبرزهی‌تنها فرزند علیگور

۲-محمود شهنوازی فرزند امان‌الله

۳-علی‌اکبر براهویی فرزند خانمحمد

۴-حیدر نارویی‌رشید فرزند محمدعلی

۵-محی‌الدین شه‌بخش فرزند محمدکبیر

۶-امیرمحمد گمشادزهی فرزند قادر

احراز شده است.

تعدادی از کشته‌شدگان در منطقه شیرآباد زاهدان فاقد شناسنامه هستند که تا این لحظه هویت‌شان احراز نشده است.

اسامی کشته شدگان تا لحظه تنظیم گزارش سوم به شرح زیر می‌باشد:

۱-هستی نارویی فرزند بلال

۲-حیدر نارویی‌رشید فرزند محمدعلی

۳-حمزه نارویی از ناحیه کلیه و پا

۴-حمزه نارویی فرزند محمد

۵-حمید نارویی فرزند رشید

۶-حمید نارویی فرزند محمدعلی

۷-محمدصدیق نارویی فرزند سراج‌الدین(رافع نارویی) ،۲۳ ساله

۸-یونس نارویی

۹-موسی ویراء(نارویی) فرزند عبدالقیس ۱۸ ساله

۱۰- عبدالله نارویی فرزند عبدالمجید

۱۱-علی عاقلی(نارویی) ۲۸ ساله

۱۲-دانیال شه‌بخش فرزند عبدالحمید ۱۱ ساله

۱۳-عمران شه‌بخش فرزند عبدالقیوم

۱۴-یاسر شه‌بخش فرزند تاج‌محمد

۱۵-محی‌الدین شه‌بخش فرزند محمدکبیر

۱۶-عبدالله شه‌بخش فرزند جمعه

۱۷-فرزاد شه‌بخش فرزند ابراهیم

۱۸-احمد شه‌بخش

۱۹-محمدعلی اسماعیل‌زهی(شه‌بخش) فرزند عبدالواحد

۲۰-جلیل قنبرزهی(شه‌بخش) فرزند عبدالرحمان

۲۱-عبدالملک شه‌بخش

۲۲-مجبد بلوچزهی‌شه‌بخش فرزند مهرالله

۲۳-محمدامین گمشادزهی فرزند عبدالواحد ۱۷ ساله

۲۴-محمدعلی گمشادزهی فرزند عبدالواحد ۱۸ ساله

۲۵-صلاح‌الدین گمشادزهی فرزند نعمت‌الله

۲۶-امیرمحمد گمشادزهی فرزند قادر

۲۷-محسن گمشادزهی

۲۸-لال‌محمد آنشینی

۲۹-لال‌محمد آنشینی فرزند شریف

۳۰- موسی آنشینی فرزند عزیز

۳۱-مهدی آنشینی

۳۲-بلال آنشینی

۳۳-عبدالغفور نوربراهویی فرزند ظاهر

۳۴-علی‌اکبر براهویی فرزند خانمحمد

۳۵-علی براهویی فرزند عمر ۱۲ ساله

۳۶-محمد براهویی (طلبه)

۳۷-محمود براهویی فرزند موسی ۱۸ ساله (طلبه)

۳۸-عبدالصمد براهویی(عیدوزهی) فرزند سخی‌داد

۳۹-جمال‌عبدالناصر محمدحسنی(براهویی)

۴۰-لال‌محمد عالی‌زهی فرزند ظریف

۴۱-ابوبکر نهتانی

۴۲-محمد قلجایی

۴۳-امین‌الله قلجایی(طلبه)

۴۴-محمد ریگی

۴۵- گنگوزهی‌ریگی (نام نامشخص)

۴۶-امیرحسین پرنیان (میرکازهی‌ریگی) فرزند ابراهیم ۱۹ ساله(شلیک از پشت به ناحیه سر و قلب)

۴۷-بهزاد ریگی فرزند رضا ۳۰ ساله(اصابت گلوله به ناحیه سر)

۴۸-عبدالمجید ریگی

۴۹-محمدرخشانی فرزند عبدالقادر ۱۲ ساله

۵۰-عبدالجلیل رخشانی

۵۱-عبدالمنان رخشانی

۵۲-منصور رخشانی

۵۳-محمدفاروق رخشانی

۵۴-بلال رخشانی فرزند عبدالواحد

۵۵-جلیل رخشانی فرزند مجید

۵۶-سامی هاشمزهی ۳۳ ساله

۵۷-سامر هاشمزهی فرزند نبی ۱۶ ساله

۵۸-عبدالرحمن بلوچی‌خواه فرزند شاهی

۵۹-محمدرضا ادیب‌توتازهی فرزند سیدمحمد

۶۰-عمر شهنوازی

۶۱-محمود شهنوازی فرزند امان‌الله

۶۲-عبدالخالق(عمر) شهنوازی فرزند محمدشریف

۶۳-امید شهنوازی فرزند احمد

۶۴-امیرحمزه شهنوازی

۶۵-محمداقبال نائب‌زهی(شهنوازی) فرزند نیازمحمد(فاقد شناسنامه/۱۶ ساله)

۶۶-نعمت‌الله کُبدانی فرزند رحمت‌الله

۶۷-عزیز‌الله کُبدانی فرزند حبیب‌الله

۶۸-ابراهیم گرگیج

۶۹-احمد سرگلزایی

۷۰-علی‌اکبر حلقه بگوش

۷۱-ابوبکر علیزهی فرزند عبدالشکور

۷۲-حمید عیسی‌زهی

۷۳-جلیل محمدزهی فرزند عبدالرحمن

۷۴-امین گله‌بچه

۷۵-عمران حسن‌زهی فرزند علی

۷۶-آرمان حسن‌زهی

۷۷-مرتضی حسن‌زهی

۷۸-ذالفغار حسن‌زهی

۷۹-محمود حسن‌‌زهی

۸۰-عبدالوحید توحیدنیا فرزند رحیم (اصابت گلوله به قفسه سینه)

۸۱- سدیس کشانی ۱۴ ساله

۸۲-سلمان ملکی

۸۳-عبدالغفور دهمرده

۸۴-خلیل قنبرزهی‌تنها فرزند علیگور

۸۵-متین قنبرزهی(گرگیج) فرزند بندو ۱۸ ساله

۸۶-اسماعیل آبیل فرزند رحمان

۸۷-سلیمان عرب فرزند سردارمحمد

۸۸-احمد سارانی فرزند امان‌الله متولد ۱۳۷۵

۸۹-امید سارانی فرزند خالقداد ۱۳ ساله (اصابت گلوله ناحیه سینه)

۹۰-جواد پوشه فرزند احمد ۱۱ ساله

۹۱-اسماعیل حسین‌زهی فرزند محمدسلیم

۹۲-ماه‌الدین شیروزهی

۹۳-جابر شیروزهی فرزند احمد ۱۲ ساله

۹۴-عبدالصمد ثابتی‌زاده(شاهوزهی) فرزند شیرعلی

۹۵-یاسر شاهوزهی ۱۶ ساله (اصابت گلوله به ناحیه قلب)

۹۶-امید صفرزهی فرزند نعیم ۱۷ ساله (بدون شناسنامه/اصابت گلوله به ناحیه گردن و سر)

۹۷-میرشکار (نام نامشخص /کودک ۲ ساله)

۹۸-خدانور لجعی فرزند عیسی

۹۹-نجم‌الدین تاجیک فرزند حفیظ‌الله(مهاجر افغانستان)

۱۰۰-مصطفی بریچی فرزند حسن ۲۴ ساله(اصابت گلوله به ناحیه قلب)

۱۰۱-کودک(هویت نامشخص/منطقه شیرآباد)

۱۰۲-یک مرد(هویت نامشخص/اهل شیرآباد)

۱۰۳-یک مرد (هویت نامشخص/اهل شیرآباد)

از ۱۰۳ نفر کشته شده ی اعتراضات زاهدان دستکم ۱۴ نفر کودک زیر ۱۸ سال می‌باشند که اسامی‌شان به شرح زیر می‌باشد:

۱-میرشکار(نام نامشخص/ ۲ ساله)

۲-دانیال شه‌بخش فرزند عبدالحمید ۱۱ ساله

۳-جواد پوشه فرزند احمد ۱۱ ساله

۴-علی براهویی فرزند عمر ۱۲ ساله

۵-محمدرخشانی فرزند عبدالقادر ۱۲ ساله

۶-جابر شیروزهی فرزند احمد ۱۲ ساله

۷-امید سارانی ۱۳ ساله

۸-سُدیس کشانی ۱۴ ساله

۹-سامر هاشمزهی فرزند نبی ۱۶ ساله

۱۰-محمداقبال نائب‌زهی فرزند نیازمحمد ۱۶ ساله /بدون شناسنامه

۱۱-یاسر شاهوزهی ۱۶ ساله

۱۲-امید صفرزهی فرزند نعیم ۱۷ ساله /بدون شناسنامه

۱۳-محمدامین گمشادزهی فرزند عبدالحمید ۱۷ ساله

۱۴-کودک (هویت نامشخص/اهل شیرآباد)

درباره shirani

پیشنهاد ما به شما

اعدام دست کم یک زندانی بلوچ در زندان ایرانشهر

به گزارش حال وش/ سحرگاه امروز ۷ آذر ماه ۱۴۰۱، حکم اعدام یک زندانی بلوچ …