یکشنبه , می 28 2023
خبر فوری

گزارش ششم خبرگزاری حال‌وش از کشته شدگان اعتراضات زاهدان از جمعه ۸ مهرماه تا ۲۱ مهرماه ۱۴۰۱

تا لحظه تنظیم گزارش ۹۶ نفر کشته

تاریخ و ساعت تنظیم گزارش:بامداد پنج‌شنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۱

این گزارش حاصل تلاش مجموعه حقوق بشری حال‌وش از نخستین دقایق کشتار معترضین تا لحظه تنظیم گزارش می‌باشد که باوجود قطعی اینترنت و اختلال در راه های ارتباطی از منابع مطلع و مختلف همراه با راستی آزمایی جمع آوری شده است.

در این گزارش هویت یکی از کودکان اهل شیرآباد بنام “امید سارانی ، ۱۳ ساله” که پیشتر در آمار بنام “کودک اهل شیرآباد” ذکر شده بود احراز گردیده و همچنین هویت ۵ نفر دیگر از کشته شدگان بنام ‌های:

۱-محمدرخشانی فرزند عبدالقادر ۱۲ ساله (شلیک به ناحیه سر)

۲-یاسر شاهوزهی ۱۶ ساله (شلیک به ناحیه قلب)

۳-مصطفی بریچی فرزند حسن ۲۴ ساله (شلیک به ناحیه قلب)

۴-عبدالله شه‌بخش فرزند جمعه

۵-عزیز کُبدانی فرزند حبیب‌الله

احراز شده است.

تعدادی از کشته‌شدگان در منطقه شیرآباد زاهدان فاقد شناسنامه هستند که تا این لحظه هویت‌شان احراز نشده است.

اسامی کشته شدگان تا لحظه تنظیم گزارش سوم به شرح زیر می‌باشد:

۱-حمزه نارویی از ناحیه کلیه و پا

۲-حمزه نارویی فرزند محمد

۳-حمید نارویی فرزند رشید

۴-حمید نارویی فرزند محمدعلی

۵-محمدصدیق نارویی فرزند سراج‌الدین(رافع نارویی) ،۲۳ ساله

۶-یونس نارویی

۷-موسی ویراء(نارویی) فرزند عبدالقیس ۱۸ ساله

۸- عبدالله نارویی اهل شیرآباد

۹-علی عاقلی(نارویی) ۲۸ ساله

۱۰-عمران شه‌بخش فرزند عبدالقیوم

۱۱-یاسر شه‌بخش فرزند تاج‌محمد

۱۲-عبدالله شه‌بخش فرزند جمعه

۱۳-فرزاد شه‌بخش فرزند ابراهیم

۱۴-احمد شه‌بخش

۱۵-محمدعلی اسماعیل‌زهی(شه‌بخش) فرزند عبدالواحد

۱۶-جلیل قنبرزهی(شه‌بخش) فرزند عبدالرحمان

۱۷-عبدالملک شه‌بخش

۱۸-مجبد بلوچزهی شه‌بخش فرزند مهرالله

۱۹-محمدامین گمشادزهی فرزند عبدالحمید ۱۷ ساله

۲۰-محمدعلی گمشادزهی فرزند عبدالحمید ۱۸ ساله

۲۱-صلاح‌الدین گمشادزهی فرزند نعمت‌الله

۲۲-محسن گمشادزهی

۲۳-لال‌محمد آنشینی

۲۴-لال‌محمد آنشینی فرزند شریف

۲۵- موسی آنشینی فرزند عزیز

۲۶-مهدی آنشینی

۲۷-بلال آنشینی

۲۸-عبدالغفور نوربراهویی فرزند ظاهر

۲۹-محمد براهویی (طلبه)

۳۰-محمود براهویی فرزند موسی ۱۸ ساله (طلبه)

۳۱-عبدالصمد براهویی(عیدوزهی) فرزند سخی‌داد

۳۲-جمال‌عبدالناصر محمدحسنی(براهویی)

۳۳-لال‌محمد عالی‌زهی فرزند ظریف

۳۴-ابوبکر نهتانی

۳۵-محمد قلجایی

۳۶-امین‌الله قلجایی(طلبه)

۳۷-محمد ریگی

۳۸- گنگوزهی‌ریگی (نام نامشخص)

۳۹-امیرحسین پرنیان (میرکازهی‌ریگی) فرزند ابراهیم ۱۹ ساله(شلیک از پشت به ناحیه سر و قلب)

۴۰-بهزاد ریگی فرزند رضا ۳۰ ساله(اصابت گلوله به ناحیه سر)

۴۱-عبدالمجید ریگی

۴۲-محمدرخشانی فرزند عبدالقادر ۱۲ ساله

۴۳-عبدالجلیل رخشانی

۴۴-عبدالمنان رخشانی

۴۵-منصور رخشانی

۴۶-محمدفاروق رخشانی

۴۷-بلال رخشانی فرزند عبدالواحد

۴۸-جلیل رخشانی فرزند مجید

۴۹-سامی هاشمزهی ۳۳ ساله

۵۰-سامر هاشمزهی فرزند نبی ۱۶ ساله

۵۱-عبدالرحمن بلوچی‌خواه فرزند شاهی

۵۲-محمدرضا ادیب‌توتازهی فرزند سیدمحمد

۵۳-عمر شهنوازی

۵۴-عبدالخالق(عمر) شهنوازی فرزند محمدشریف

۵۵-مولوی امید شهنوازی فرزند احمد

۵۶-امیرحمزه شهنوازی

۵۷-اقبال شهنوازی

۵۸-محمداقبال نائب‌زهی(شهنوازی) فرزند نیازمحمد(فاقد شناسنامه/۱۶ ساله)

۵۹-نعمت‌الله کُبدانی

۶۰-عزیز‌الله کُبدانی فرزند حبیب‌الله

۶۱-ابراهیم گرگیج

۶۲-احمد سرگلزایی

۶۳-علی‌اکبر حلقه بگوش

۶۴-ابوبکر علیزهی فرزند عبدالشکور

۶۵-حمید عیسی‌زهی

۶۶-جلیل محمدزهی فرزند عبدالرحمن

۶۷-امین گله‌بچه

۶۸-عمران حسن‌زهی فرزند علی

۶۹-آرمان حسن‌زهی

۷۰-مرتضی حسن‌زهی

۷۱-ذالفغار حسن‌زهی

۷۲-محمود حسن‌‌زهی

۷۳-عبدالوحید توحیدنیا فرزند رحیم (اصابت گلوله به قفسه سینه)

۷۴- سدیس کشانی ۱۴ ساله

۷۵-سلمان ملکی

۷۶-عبدالغفور دهمرده

۷۷-متین قنبرزهی ۱۸ ساله

۷۸-اسماعیل آبیل فرزند رحمان

۷۹-سلیمان عرب فرزند سردار

۸۰-احمد سارانی

۸۱-امید سارانی ۱۳ ساله (اصابت گلوله ناحیه سینه)

۸۲-جواد پوشه فرزند احمد ۱۱ ساله

۸۳-اسماعیل حسین‌زهی فرزند محمدسلیم

۸۴-ماه‌الدین شیروزهی

۸۵-جابر شیروزهی فرزند احمد ۱۲ ساله

۸۶-عبدالصمد ثابتی‌زاده(شاهوزهی) فرزند شیرعلی

۸۷-یاسر شاهوزهی ۱۶ ساله (اصابت گلوله به ناحیه قلب)

۸۸-امید صفرزهی فرزند نعیم ۱۷ ساله (بدون شناسنامه/اصابت گلوله به ناحیه گردن و سر)

۸۹-میرشکار (نام نامشخص /کودک ۲ ساله)

۹۰-خدانور لجعی فرزند عیسی

۹۱-نجم‌الدین تاجیک فرزند حفیظ‌الله(مهاجر افغانستان)

۹۲-مصطفی بریچی فرزند حسن ۲۴ ساله(اصابت گلوله به ناحیه قلب)

۹۳-زن(هویت نامشخص/مصلی زاهدان)

۹۴-کودک(هویت نامشخص/منطقه شیرآباد)

۹۵-یک مرد(هویت نامشخص/اهل شیرآباد)

۹۶-یک مرد (هویت نامشخص/اهل شیرآباد)

از ۹۶ نفر کشته شده ی اعتراضات زاهدان دستکم ۱۲ نفر کودک زیر ۱۸ سال می‌باشند که اسامی‌شان به شرح زیر می‌باشد:

۱-میرشکار(نام نامشخص/ ۲ ساله)

۲-جواد پوشه فرزند احمد ۱۱ ساله

۳-محمدرخشانی فرزند عبدالقادر ۱۲ ساله

۴-جابر شیروزهی فرزند احمد ۱۲ ساله

۵-امید سارانی ۱۳ ساله

۶-سُدیس کشانی ۱۴ ساله

۷-سامر هاشمزهی فرزند نبی ۱۶ ساله

۸-محمداقبال نائب‌زهی فرزند نیازمحمد ۱۶ ساله /بدون شناسنامه

۹-یاسر شاهوزهی ۱۶ ساله

۱۰-امید صفرزهی فرزند نعیم ۱۷ ساله /بدون شناسنامه

۱۱-محمدامین گمشادزهی فرزند عبدالحمید ۱۷ ساله

۱۲-کودک (هویت نامشخص/اهل شیرآباد)

درباره shirani

پیشنهاد ما به شما

مولوی عبدالحمید: کجای دنیا وکیل را احضار و زندانی می کنند وکیل کارش دفاع از حقوق مردم است/ چرا صدای نمایندگان مجلسبرای اعدامها بلند نمی شود؟ حال وش/ مولوی عبدالحمید، در خطبه های خود ضمن انتقاد از احضار وکلای دادگستری گفت: «کجای دنیا وکیل را احضار و زندانیمیکنند. وکیل کارش دفاع از حقوق مردم است. وقتی وکیل را به زندان می اندازید چه کسی جرات میکند از مردم دفاع کند.» امام جمعه زاهدان همچنین درخصوص افزایش شمار اعدام شدگان بیان کرد: «این اعدام های زیاد برای کشور و برای همه ما ضرراست. چرا صدای نمایندگان مجلس بلند نمیشود؟ وقتی وکیل را به زندان میاندازید چه کسی جرات میکند از مردم دفاع کند.» از روزهای آغازین اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ تاکنون، تعداد پر شماری از وکلای دادگستری با برخوردهای قضائی متعددی مواجه شدهاند عادل مقدس، عضو هیات مدیره کانون وکلای بوشهر شمار وکلای احضار شده را بیش از ۱۰۰ نفر عنوان کرد. مولوی عبدالحمید همچنین از عملکرد نمایندگان مجلس ایران بشدت انتقاد کرد و گفت که مجلس باید خانه ملت باشد و وظیفه اش نظارتبر عملکرد حاکمیت و دولتها و نظارت بر اجرای قانون اساسی است و مجلس باید محل تفکرهای مختلف و‌همه اقوام و صاحب نظرهاباشد و افزود نماینده باید مستقل و آزاد باشد و بر اجرای عدالت و حقوق مردم نظارت کنند.» ایشان با اشاره به اعدامهای اخیر از سکوت نمایندگان مجلس انتقاد کرد و گفت: این اعدامهای زیاد برای کشور و برای همه ما ضرر.است چرا صدای نمایندگان مجلس بلند نمی شود؟ وظیفه نمایندگان مجلس این است که بررسی کنند که در بازداشتگاهها چه میگذرد وافزود: صدای موثری از مجلس بلند نمیشود.» مولوی عبدالحمید در ادامه به اعتراضات معلمان بازنشستگان و کارگران و کارمندان اشاره کرد و گفت مردم آرامش خود را از دستدادند؛ هر روز اعتراض است آنچه در ایران میگویند شایسته سالاری دینی» وجود ندارد و فقط کسانی که به حاکمیت وفادار باشند وبرای حاکمیت کار کنند فقط فرصت داده میشود.