دوشنبه , نوامبر 28 2022

امروز دوشنبه ۱۱مهر ماه ۱۴۰۱، تظاهرات اعتراضی دانشجویان معترض دانشگاه اصفهان

خبرگزاری حال وش/ دانشجویان این دانشگاه با تجمع و تحصن خود، نسبت به گسترش فضای سرکوب و ارعاب بر علیه دانشجویان و سایر شهروندان اعتراض دارند.

درباره shirani

پیشنهاد ما به شما

بیخبری از وضعیت یک شهروند بازداشت شده بلوچ توسط نیروهای امنیتی در تهران

به گزارش حال وش/ یک شهروند بلوچ‌ که برای کارگری به تهران رفته بود توسط …