Thursday , August 11 2022

تصاویری از قرار دادن برنج های های خیس در گمرک زاهدان زیر آفتاب

برنج های خیس شده در اثر بارندگی های اخیر در گمرک زاهدان مجددا برای بازار مصرف بارگیری می شوند.

به گزارش خبرگزاری حال وش/ ویدیوی منتشره از گمرک زاهدان نشان می دهد محموله های برنج دپو شده در این گمرک که در اثر بارندگی های اخیر خراب شده بودند مجددا زیر آفتاب قرار داده شده تا به بازار مصرف بارگیری شوند.

طبق این ویدیو، این محموله های برنج که در محوطه گمرک زاهدان بدون سایبان و حفاظ در زیر باران قرار گرفته بودند که خسارات زیادی به صاحبان آن تحمیل شده است.

گفته شده مسئولان‌ گمرک زاهدان بدون توجه به از بین رفتن کیفیت این محموله های برنج و پاسخگو‌یی به صاحبان این محموله ها، دستور داده اند تا با پهن کردن زیر آفتاب شرایط بارگیری این برنج ها را به بازار مصرف را فراهم نمایند.

About shirani

Check Also

صف طولانی خودروها در جایگاه پمپ بنزین سراوان

به گزارش خبرگزاری حال وش/ ۱۸ مردادماه ۱۴۰۱، نابسامانی در توزیع بنزین در جایگاه های …