یکشنبه , می 28 2023
خبر فوری

تخریب منازل کپری شهروندان فقیر توسط نیروهای بنیاد مسکن شهرستان چابهار

ماموران بنیاد مسکن چابهار خانه های کپری شهروندان بلوچ در کمپ را تخریب کردند.

به گزارش خبرگزاری حال وش/ روز جمعه ٧ مرداد ماه ١۴٠١، نیروهای بنیاد مسکن شهرستان چابهار، با سرپرستی مهدی صباغ و مصطفی بامری، کپرهای مسکونی شهروندان بلوچ در کُمب را تخریب و باعث رعب و وحشت کوپکان شدند.

بر اساس این گزارش، روز جمعه نیروهای بنیاد مسکن چابهار در منطقه کمپ چند کودک را زمانی که والدین آنان برای کار به داخل شهر رفته بودند، با بدرفتاری با کودکان بلوچ آنها را از کپرها خارج کرده و محل زندگی آنان را تخریب کردند.

گفته می شود، مناطق و روستاهای در حاشيه شهر چابهار ،مانند کُمب، مرادآباد، هوت آباد، رَمین، عثمان آباد، بَلسَر هستند که هر از گاهی مورد یورش نیروهای بنیاد مسکن قرار گرفته و منازل مسکونی افراد فقیر و محرومی که در آنجا ساکن هستند، تخریب می کنند.

درباره shirani

پیشنهاد ما به شما

مولوی عبدالحمید: کجای دنیا وکیل را احضار و زندانی می کنند وکیل کارش دفاع از حقوق مردم است/ چرا صدای نمایندگان مجلسبرای اعدامها بلند نمی شود؟ حال وش/ مولوی عبدالحمید، در خطبه های خود ضمن انتقاد از احضار وکلای دادگستری گفت: «کجای دنیا وکیل را احضار و زندانیمیکنند. وکیل کارش دفاع از حقوق مردم است. وقتی وکیل را به زندان می اندازید چه کسی جرات میکند از مردم دفاع کند.» امام جمعه زاهدان همچنین درخصوص افزایش شمار اعدام شدگان بیان کرد: «این اعدام های زیاد برای کشور و برای همه ما ضرراست. چرا صدای نمایندگان مجلس بلند نمیشود؟ وقتی وکیل را به زندان میاندازید چه کسی جرات میکند از مردم دفاع کند.» از روزهای آغازین اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ تاکنون، تعداد پر شماری از وکلای دادگستری با برخوردهای قضائی متعددی مواجه شدهاند عادل مقدس، عضو هیات مدیره کانون وکلای بوشهر شمار وکلای احضار شده را بیش از ۱۰۰ نفر عنوان کرد. مولوی عبدالحمید همچنین از عملکرد نمایندگان مجلس ایران بشدت انتقاد کرد و گفت که مجلس باید خانه ملت باشد و وظیفه اش نظارتبر عملکرد حاکمیت و دولتها و نظارت بر اجرای قانون اساسی است و مجلس باید محل تفکرهای مختلف و‌همه اقوام و صاحب نظرهاباشد و افزود نماینده باید مستقل و آزاد باشد و بر اجرای عدالت و حقوق مردم نظارت کنند.» ایشان با اشاره به اعدامهای اخیر از سکوت نمایندگان مجلس انتقاد کرد و گفت: این اعدامهای زیاد برای کشور و برای همه ما ضرر.است چرا صدای نمایندگان مجلس بلند نمی شود؟ وظیفه نمایندگان مجلس این است که بررسی کنند که در بازداشتگاهها چه میگذرد وافزود: صدای موثری از مجلس بلند نمیشود.» مولوی عبدالحمید در ادامه به اعتراضات معلمان بازنشستگان و کارگران و کارمندان اشاره کرد و گفت مردم آرامش خود را از دستدادند؛ هر روز اعتراض است آنچه در ایران میگویند شایسته سالاری دینی» وجود ندارد و فقط کسانی که به حاکمیت وفادار باشند وبرای حاکمیت کار کنند فقط فرصت داده میشود.