دوشنبه , نوامبر 28 2022

شکستن شیشه های خودروی یک شهروند یزدی توسط تعدادی از جوانان در ایرانشهر

شیشه های خودرو شهروند یزدی توسط عادی جوان در ایرانشهر شکسته شدند.

به گزارش خبرگزاری حال وش/ عصر امروز چهارشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۱، شیشه های خودروی یک شهروند یزدی توسط عادی جوانان در شهرستان ایرانهشر شکسته شدند.

بعد از اتفاقات روزهای اخیر و ضرب و شتم قرار دادن شهروندان بلوچ در شهرهای مختلف کشور بخاطر پوشش لباس بلوچی گمان می رود این اتفاق در مقابل این اتفاقات روز های اخیر باشد.

از هویت شهروند یزدی تا لحظه تنظیم خبر اطلاعی در دسترس نیست.

درباره m.s.malkraisi

پیشنهاد ما به شما

روزنانه میهن: ابراهیم کوچکزای فرمانده متجاوز انتظامی چابهار به تهران منتقل شده ‌و‌ اکنون با قید وثیقه آزاد می باشد.

به گزارش خبرگزاری حال وش/ روزنامه میهن در گزارشی که در تاریخ چهارشنبه ۲۰ مهرماه …