چهارشنبه , می 18 2022

شکستن شیشه های خودروی یک شهروند یزدی توسط تعدادی از جوانان در ایرانشهر

شیشه های خودرو شهروند یزدی توسط عادی جوان در ایرانشهر شکسته شدند.

به گزارش خبرگزاری حال وش/ عصر امروز چهارشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۱، شیشه های خودروی یک شهروند یزدی توسط عادی جوانان در شهرستان ایرانهشر شکسته شدند.

بعد از اتفاقات روزهای اخیر و ضرب و شتم قرار دادن شهروندان بلوچ در شهرهای مختلف کشور بخاطر پوشش لباس بلوچی گمان می رود این اتفاق در مقابل این اتفاقات روز های اخیر باشد.

از هویت شهروند یزدی تا لحظه تنظیم خبر اطلاعی در دسترس نیست.

درباره m.s.malkraisi

پیشنهاد ما به شما

مسدود شدن‌ محور بند تجاری چابهار_ایرانشهر در پی واژگونی یک دستگاه تریلر

محور بندر تجاری و اقیانوسی چابهار_ایرانشهر بر اثر واژگونی یک دستگاه تریلر حامل بار گندم …