Thursday , August 11 2022

زخمی شدن دو سوختبر جوان در پی پرتاب سنگ توسط مامورین سپاه پاسداران

اختصاصی/

در پی پرتاب سنگ توسط نیروهای سپاه پاسداران دو سوختبر جوان مجروح شدند.

به گزارش خبرگزاری حال وش/ صبح امروز دوشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۱، دو سوختبر جوان در پی پرتاب سنگ توسط نیروهای سپاه پاسداران در مرز کله گان از ناحیه سر و دست مجروح شدند.

بر اساس این گزارش دو سوختبر موتور سوار با حمله نیروهای سپاه پاسداران با پرتاب سنگ به سمت شان برای ممانعت از رد شدن از تنگه ای در مرز کله گان مجروح شدند.

هویت این دو سوختبر جوان احمد سیاهانی و مسلم رئیسی عنوان شده اند.

گفته می شود احمد از دو جا در ناحیه دست مجروح شده و مسلم سرش با اصابت سنگ زخمی شده است.

طبق گفته یکی از ساکنین کله گان چند روز پیش یک سوختبر جوان دیگر نیز توسط نیروهای سپاه پاسدارن به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته شده است.

این شهروند ساکن کله گان، هویت سوختبر مورد ضرب و شتم قرار گرفته شده چند روز پیش توسط نیروهای سپاه پاسداران را «رضا» عنوان کرده است.

About shirani

Check Also

صف طولانی خودروها در جایگاه پمپ بنزین سراوان

به گزارش خبرگزاری حال وش/ ۱۸ مردادماه ۱۴۰۱، نابسامانی در توزیع بنزین در جایگاه های …