Thursday , August 11 2022

اسامی و مشخصات ۶ زندانی، در خطر اعدام قریب الوقوع در زندان کرمان

اختصاصی/

۶ زندانی از بابت اتهام مواد مخدر در خطر اعدام قریب الوقوع در زندان کرمان قرار دارند

به گزارش خبرگزاری حال وش/ ۶ زندانی اعدامی محبوس در زندان کرمان که از بابت اتهام مواد مخدر در این زندان بسر می برند و پیشتر حکم آنان در دیوان عالی به تائید رسیده است در خطر قریب الوقوع اجرای حکم اعدام قرار دارند.

بر اساس این گزارش هویت و مشخصات این ۶ زندانی محکوم به اعدام که همه بلوچ هستند و در زندان کرمان محبوس می باشند و اخیرا اسامی آنان توسط خبرگزاری حال وش احراز شده است به شرح زیر می باشد:

۱_ «یاسر قنبرزهی» ۲۹ ساله، فرزند محمد، با شماره ملی : ۳۶۲۲۱۸۵۲۵۲ ، ساکن زاهدان، متأهل و داری فرزند که در تاریخ ۲۶ / ۷ / ۱۳۹۷ در کرمان از بابت اتهام مواد مخدر بازداشت و در دادگاه انقلاب آن شهر به اعدام محکوم شده و با شماره پرونده: ۹۷۰۹۹۸۳۴۱۱۷۵۰۰۶۵۳ می باشد.

۲_ «حیات الله عیدوزهی» ۲۶ ساله، فرزند محمدگل، با شماره ملی: ۳۶۱۰۵۵۸۶۱۱، ساکن خاش، متأهل و دارای فرزند که در تاریخ ۱۳ / ۹ / ۱۳۹۷ در کرمان از بابت اتهام مواد مخدر بازداشت و در دادگاه انقلاب آن شهر به اعدام محکوم شده و با شماره پرونده: ۹۷۰۹۹۸۳۴۷۵۲۰۰۸۷۶ می باشد.

۳_«عبدالقدیر قریشی»فرزند عبدالغدیر، حدودا ۲۷ ساله، ساکن زاهدان، متأهل که در تاریخ ۱۶ / ۶ / ۱۴۰۰ در کرمان از بابت اتهام مواد مخدر بازداشت و در دادگاه انقلاب آن شهر به اعدام محکوم شده است و شماره پرونده او : ۱۴۰۰۲۱۹۲۰۰۰۱۶۱۶۶۷۶ می باشد.

۴_ «دادرحمان سهرابزهی» فرزند کریم، ۲۵ ساله، با شماره ملی : ۳۷۱۰۲۸۸۶۴۹، متأهل و دارای فرزند، ساکن زاهدان که در تاریخ ۴ / ۳ / ۱۳۹۹ در کرمان از بابت اتهام مواد به همراه فردی دیگر بنام یاسر ریگی بازداشت و در دادگاه انقلاب آن شهر هر دو به اعدام محکوم شده اند و شماره پرونده او : ۹۹۰۹۹۸۳۴۱۷۵۰۰۱۷۵ می باشد.

۵_ «یاسر ریگی» فرزند نورمحمد، حدودا ۲۶ ساله، با شماره ملی: ۶۱۱۰۰۵۶۰۰۶، متاهل و دارای فرزند، ساکن زاهدان، که در تاریخ ۴ / ۳ / ۱۳۹۹ به همراه هم پرونده ای خود دادرحمان سهرابزهی با اتهام مواد در کرمان بازداشت و در دادگاه انقلاب آن شهر به اعدام محکوم شده است که شماره پرونده او : ۹۹۰۹۹۸۳۴۱۱۷۵۰۰۱۷۵ می باشد.

۶_ «محمدرسول شه بخش»فرزند انوشیروان، ۲۷ ساله، با شماره ملی : ۳۶۲۱۱۰۱۹۵۰، متاهل و دارای فرزند، ساکن زاهدان که در تاریخ ۲۷ / ۱ / ۱۳۹۴ در کرمان بازداشت و در دادگاه انقلاب آن شهر از بابت اتهام مواد مخدر به اعدام محکوم شده است و شماره پرونده او : ۹۴۰۹۹۸۳۴۱۷۶۰۰۱۱۱ می باشد.

طبق گفته یک منبع آگاه به حال وش، این زندانیان در زمان بازداشت مورد شکنجه قرار گرفته اند و در دادگاه انقلاب کرمان در شرایط مناسب دفاع موثر از خود نبوده اند و علیرغم نداشتن سؤ پیشینه قبلی در دادگاه به اعدام محکوم شده اند.

همچنین گفته شده خانواده این زندانیان به خاطر فقر شدید و عدم توانایی مالی مناسب قادر به گرفتن وکیل جهت دفاع در دادگاه نبوده اند.

لازم به ذکر است براساس آمارهای منتشره از سوی سازمانهان مدافع حقوق بشر، ایران بعد از چین بیشتر تعداد اعدام سالانه را دارا می باشد.

About shirani

Check Also

در سایه عدم رسیدگی؛ مرگ یک زندانی بلوچ در زندان بم

یک زندانی در زندان بم در پی عدم رسیدگی پزشکی و تعلل در اعزام به …