Saturday , July 2 2022

صلح و آشتی دو طایفه بزرگ ساکن در جنوب سیستان و بلوچستان

دو طایفه رئیسی و دهانی بعد از مدتها درگیری و اختلاف با وساطت علما و ریش سفیدان به صلح و سازش رسیدند

به گزارش خبرگزاری حال وش/ سه شنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۰، دو طایفه بزرگ رئیسی و دهانی ساکن در جنوب سیستان و بلوچستان بعد از سالها درگیری و اختلاف با وساطت و حضور علما و ریش سفیدان طرفین و سایر طوایف در آن منطقه در چابهار به صلح و سازش رسیدند.

بر اساس این گزارش بزرگان طرفین درگیر با انعقاد پیمان صلح تاکید نمودند در همه شرایط به صلح نامه متعهد بمانند و در هیچ شرایطی اجازه نقض و شکستن این پیمان را به افراد طایفه خود ندهند و با ناقضان این صلح خودشان برخورد کنند.

گفته می شود این جلسه با حضور و خیرخواهی بزرگان دو طرف از جمله؛ ابوالحسن ایران پناه، جمعه داراریش، و با محوریت حاج محمدعلی بهرامزهی و حاج مهیم ایراندوست در منزل شخصی ایشان برگزار شده است.

About m.s.malkraisi

Check Also

تیراندازی نیروهای نظامی در میناب یک زخمی بر جا گذاشت

بر اثر تیراندازی نیروهای نظامی به یک خودرو و تصادف آن در شهرستان‌ میناب یک …