Thursday , August 11 2022

آزاد شدن صاحب خانه و پسرش از بازداشت شدگان روز حمله خمپاره ای سپاه به کورین

اختصاصی

دو تن دیگر از کسانی که در ۱۱ دیماه ۱۴۰۰ در روز حمله خمپاره ای سپاه به یک خانه روستایی در کورین بازداشت شده بودند آزاد شدند.

به گزارش خبرگزاری حال وش/ از زاهدان، “محمد علی شه بخش فرزند در محمد” به همراه زبیر شه بخش فرزند محمد علی امروز ۴ اسفند ۱۴۰۰ بعد از گذشت ۵۳ روز از بازداشت از زندان زاهدان آزاد شدند.

محمد علی شه بخش صاحب خانه ای است که توسط سپاه با خمپاره در روز ۱۱دیماه تخریب شد، و محمد علی بهمراه دو پسر و برادرش روز حمله توسط مامورین سپاه پاسداران بازداشت شده بودند.

خبر گزاری حال وش پیشتر طی یک گزارش کامل پس از درگیری کورین به قربانیان سلسله درگیری های آغاز شده در ۲۶ آبان تا ۱۱ دیماه پرداخته بود که در آن گزارش افراد بازداشت شده حمله سپاه به کورین مجموعه خبرگزاری حال وش تاکید کرده بود که این آمار صرفا آندسته از بازداشت شدگانی را شامل میشود که هویت آنها توسط مجموعه حال وش محرز گشته است و رسانه حال وش معتقد است که بازداشت شدگان این وقایع با توجه به تصور رخ دادن خطرات امنیتی اعلام نمیشود از اینرو این آمار بسیار بالاتر از این میزان است.

بازداشت شدگان مرتبط به حمله کورین که حال وش موفق به احراز هویت آنها شده است، به شرح زیر هستند.

۱- سعید شه بخش فرزند محمد گل ۲۵ ساله، (دستگیر شده پیش از ۷ دیماه)

۲- بهزاد شه بخش فرزند حاجی مجید ۲۲ ساله (دستگیر شده پیش از ۷ دیماه)

۳- نصیر شه بخش فرزند امان الله، ۲۶ ساله (دستگیر شده پیش از ۷ دیماه)

۴-یاسین شه بخش دورا ۲۱ ساله (دستگیر شده پیش از ۷ دیماه)

۵،۶- با وجود آنکه بازداشت دو شهروند دیگر بلوچ در بازه زمانی ۲۶ آبان تا ۷ دیماه برای حال وش قطعی است اما تاکنون موفق به احراز هویت آنها نشده ایم.

۷- عبدلعزیز شه بخش فرزند عبدل (بازداشت شده در ۹ دیماه)

۸- رحمت الله شه بخش فرزند عبدل (بازداشت شده در ۹ دیماه)

۹- همسر رحمت الله شه بخش ( بازداشت شده در ۹دیماه )

۱۰- محمد علی شه بخش فرزند در محمد (بازداشت شده در ۱۱ دیماه)

«آزاد شد امروز ۴ اسفند ماه»

۱۱- عبدالوهاب شه بخش فرزند در محمد (بازداشت شده در ۱۱ دیماه)، «آزاد شده در ۲۸ دیماه»

۱۲- زبیر شه بخش فرزند محمد علی (بازداشت شده در ۱۱ دیماه)

«آزاد شده در امروز ۴ اسفند ماه»

۱۳- عیسی شه بخش فرزند محمد علی (بازداشت شده در ۱۱ دیماه)، «آزاد شده در ۲۸ دیماه»

About m.s.malkraisi

Check Also

در سایه عدم رسیدگی؛ مرگ یک زندانی بلوچ در زندان بم

یک زندانی در زندان بم در پی عدم رسیدگی پزشکی و تعلل در اعزام به …