دوشنبه , نوامبر 28 2022

صحبت های سردار طایفه شیبک با مردم بلوچ

سخنان مهم و قابل تأمل آقای سردار عابدین ، ریش سفید و بزرگ طایفه شیبک در خصوص هتاکی فردی به نام ( مهدی شیبک ) که خود را منتسب به این طایفه معرفی کرده بود

به گزارش خبرگزاری حال وش _ امروز ۱۳ /بهمن/ ۱۴۰۰ ، صوتی در فضای مجازی منتشر شد که در آن سردار طایفه شیبک آقای عابدین شیبک سرهنگ بازنشسته ، مردم بلوچ را خطاب قرار داده و ضمن عذرخواهی از همه مردم بلوچ در رابطه با هتاکی فردی بنام (مهدی شیبک) در فضای مجازی که خود را منتسب به این طایفه معرفی کرده بود، از همه مردم و بزرگان طوایف بلوچ خواسته تا خویشتنداری خود را نسبت به سایر افراد طایفه شیبک حفظ نموده و فقط با فرد هتاک برخورد نمایند و از درگیری های احتمالی که خواست دشمنان مردم بلوچ هست پرهیز نمایند ، وی در این باره سخنی را از سردار ملک شاه خان نارویی بزرگ طایفه نارویی نقل کرد ، با این مفهوم که در گذشته درگیری بین دو طایفه نارویی و شه بخش صورت گرفته بوده و یکی از ژنرال های نظامی ارتش آنوقت که به همراه سدار طایفه نارویی که خود نیز سرهنگ نظامی بوده قصد حمله به طایفه شه بخش را داشته است زمانی که در تیررس قرار می گیرند به همراهانش می گوید که سگ را به جان سگ بیندازیم و در این لحظه سردار ملک شاه خان نارویی متوجه کینه و دشمنی این افراد با مردم بلوچ می شود و از ادامه جنگ بر علیه برادران بلوچش منصرف می شود و جلوی حمله به برادران طایفه شه بخش را میگیرد .

آقای عابدین شیبک همچنین ضمن دلجویی از همه مردم و طوایف بلوچ با اعلام برائت طایفه شیبک از فرد هتاک (مهدی شیبک)و عدم حمایت این طایفه از این فرد که به گفته و تأکید ایشان از غماش ارازل و اوباشی هستند که بعضا دانسته یا نادانسته توسط افراد و دستگاههای مغرض و فاسد پشتیبانی و هدایت و حمایت می شود تا به درگیری های طایفه ای بلوچ با بلوچ در سطح استان دامن بزنند .

ایشان در بخشی از سخنان شان خاطرنشان کردند که طایفه شیبک خود به دنبال دستگیری این فرد هتاک (مهدی شیبک ) هست تا این فرد را با اشد مجازات تنبیه نماید و از همه جوانان طوایف بلوچ درخواست کرد تا هر کجا فرد هتاک (مهدی شیبک ) را رویت کردند می توانند برخورد نمایند ولی با سایر افراد بیگناه طایفه شیبک که قرنها در سیستان و بلوچستان در کنار سایر طوایف با صلح و دوستی زندگی برادرانه ای داشتند و بعضا با بسیاری از این طوایف وابستگی و خویشاوندی دارند کاری نداشته باشند.

درباره m.s.malkraisi

پیشنهاد ما به شما

اتهام “افساد فی الارض”؛ صدور کیفرخواست و ارجاع پرونده توماج صالحی به دادگاه

به گزارش حال وش/ رئیس کل دادگستری استان اصفهان از صدور کیفرخواست پرونده توماج صالحی …