دوشنبه , نوامبر 28 2022

کشته شدن یک سوختبر در تصادف محور زاهدان – بم

یک خودرو سواری پژو ۴۰۵ در مسیر بم زاهدان با برخورد به یک کامیون باعث مرگ راننده خودرو سوختبر شد.

به گزارش خبرگزاری حال وش/ از بم، صبح پنج شنبه ۳۰ دیماه ۱۴۰۰ تصادف یک خودرو سوختبر با یک کامیون در محور زاهدان-کرمان باعث مرگ سرنشین خودرو سوختبر شد است.

بر اساس این گزارش هویت راننده پژو سواری سوختبر نور احمد شاهوزهی فرزند نظر اهل روستای لوتک عنوان شده است.

درباره haalvsh

پیشنهاد ما به شما

روزنانه میهن: ابراهیم کوچکزای فرمانده متجاوز انتظامی چابهار به تهران منتقل شده ‌و‌ اکنون با قید وثیقه آزاد می باشد.

به گزارش خبرگزاری حال وش/ روزنامه میهن در گزارشی که در تاریخ چهارشنبه ۲۰ مهرماه …