جمعه , می 27 2022

چند سانحه جاده ای در محور ترانزیتی ایرانشهر_خاش

لغزندگی جاده ترانزیتی ایرانشهر به خاش باعث وقوع چند سانحه جاده ای شد

به گزارش خبرگزاری حال وش/ صبح دیروز یک شنبه ۲۶ دیماه ۱۴۰۰ وقوع چند سانحه جاده ای در حوالی محور دوراهی ایرندگان به خاش بر اثر لغزندگی جاده به وقوع پیوست

بر اساس این گزارش سرعت زیاد خودرو ها و لغزندگی جاده باعث شده تا راننده ها کنترل هدایت خودرهای خود را از دست داده و به گاردریل برخورد کنند
گفته می شود در کمتر از دو ساعت چهار دستگاه خودرو سواری و سنگین در محدود دوراهی ایرندگان به خاش دچار سانحه جاده ای شده اند

لازم به ذکر است که در همین محور و محدود ایرندگان به خاش گزارش برخورد دو دستگاه خودرو نیز شده است

در این سانحه جاده ای و تصادف هیچ تلفات جانی گزارش نشده است

درباره m.s.malkraisi

پیشنهاد ما به شما

آتش سوزی در کارخانه صدف فوم زاهدان

آتش سوزی در کارخانه صدف فوم زاهدان باعث خسارات شدید شد. به گزارش خبرگزاری حال …