جمعه , می 27 2022

شلیک راکت و موشک توسط سپاه پاسداران در روستاهای منطقه برگزاری رزمایش

ویدیویی که به خبرگزاری حال وش رسیده است نشان میدهد سپاه پاسداران در رزمایشی که از ۱۸ دیماه تحت عنوان “رزمایش محمد رسول الله” آغاز شده است تعدادی راکت از درون روستای شورو از توابع بخش کورین شلیک میکند.

پیشتر خبرگزاری حال وش گزارش داده بود اقدام سپاه پاسداران در استفاده از مناطق مسکونی روستاها باعث ایجاد رعب و وحشت بین کودکان خردسال این روستاها شده است.

درباره m.s.malkraisi

پیشنهاد ما به شما

آتش سوزی در کارخانه صدف فوم زاهدان

آتش سوزی در کارخانه صدف فوم زاهدان باعث خسارات شدید شد. به گزارش خبرگزاری حال …