دوشنبه , نوامبر 28 2022

ماموران شهرداری وسیله کسب معاش یک شهروند را مصادره کردند

بر اساس ویدیویی که به حال وش رسیده است ماموران شهرداری در زاهدان چرخ دستی یک شهروند را به زور مصادره کردند.

شهرداری های کشور افراد خشنی را تحت عنوان مبارزه با سد معبر به استخدام خود در آورده اند.
برخورد خشن این ماموران با افرادی که در پیاده روها بساط پهن میکنند یا بصورت شخصی اقدام به جمع آوری زباله های بازیافتی میکنند معمولا باعث انزجار شهروندان میشود.
مردم معتقد هستند که شهرداری به جای برخورد خشن نسبت به این شیوه کسب معاش بهتر است فعالیت این قشر را ساماندهی کند.

درباره m.s.malkraisi

پیشنهاد ما به شما

اتهام “افساد فی الارض”؛ صدور کیفرخواست و ارجاع پرونده توماج صالحی به دادگاه

به گزارش حال وش/ رئیس کل دادگستری استان اصفهان از صدور کیفرخواست پرونده توماج صالحی …