دوشنبه , نوامبر 28 2022

دستگیری سارقین منطقه کلگان توسط شهروندان این منطقه

در پی ناامن بود منطقه کلگان توسط سارقین اهالی این منطقه برای ایجاد امنیت دو تیم از اهالی کلگان برای دستگیری سارقین تشکیل دادند

به گزارش خبرگزاری حال وش/ از سراوان، سه سارق مسلح که در منطقه کلگان اقدام به سرقت از اهالی منطقه و سوخت بران میسر تردد کلگان به مرز می کردند توسط شهروندان این منطقه دستگیر شدند.

بر اساس گزارشات رسیده، با همت و همکاری جوانان منطقه (کلگان) و با تشکیل دو تیم از شهروندان برای دستگیری این سارقین که باعث سلب آرامش و آسایش اهالی منطقه و سوخت بران شهرستان های سراوان، جالق و کلگان شده بودن در طی سلسله اقدامات این دو تیم دستگیر شدند و تحویل مراجع قضایی این شهرستان گردیدند.

درباره m.s.malkraisi

پیشنهاد ما به شما

شناسایی و احراز هویت یکی از عاملین سرکوب و تیراندازی به سوی مردم در اعتراضات زاهدان

به گزارش حال وش/ بسیجی «مرتضی مرتضوی » حدودا ۱۷ ساله یکی از عاملین سرکوب …