دوشنبه , نوامبر 28 2022

جوان مال باخته به خانه سارقین رفت

جوانی که خودرو تویوتا وانتش به سرقت رفته بود پس از شناسایی سارقین به خانه ای که خودروش در آن بود رفت.

به گزارش خبرگزاری حال وش/ از سراوان، یک خانه در شهر “گشت” که بعنوان انبار اموال مسروقه از آن استفاده می شد توسط مالباختگان کشف شد.

بر اساس این گزارش آقای “شهنوازی” که خودرو تویوتا وانتش توسط سارقین مسلح در مسیر گشت-سراوان به سرقت رفته بود موفق شد خودروی خود و دو خودرو به سرقت شده دیگر را کشف کند.

گفته می شود در این خانه خارک (پنجر کنند لاستیک خودرو) که برای جلوگیری از عبور خودروها در مسیر سرقت از آن استفاده می شده نیز کشف شده است.

وضعیت امنیت در شهرهای سیستان و بلوچستان طی سالهای اخیر همزمان با افزایش شاخص فلاکت در کشور نگران کننده شده است.

درباره haalvsh

پیشنهاد ما به شما

روزنانه میهن: ابراهیم کوچکزای فرمانده متجاوز انتظامی چابهار به تهران منتقل شده ‌و‌ اکنون با قید وثیقه آزاد می باشد.

به گزارش خبرگزاری حال وش/ روزنامه میهن در گزارشی که در تاریخ چهارشنبه ۲۰ مهرماه …