Thursday , August 11 2022

خطر جانی برای زنان و کودکان در درگیری شورو

احتمال خطر جانی برای زنان و کودکان در درگیری شدیدی که ساعاتی پیش بین افراد مسلح و نیروهای نظامی پیش آمده است.

بر اساس گزارشات حال وش/ تعدادی زن و کودک درون منزلی که توسط نیروهای نظامی به محاصره در آمده است وجود دارند که احتمال بروز خطر جانی برای آنها بسیار بالا است.

نیروهای نظامی صبح امروز ۱۱ دیماه به یک منزل مسکونی یورش برده اند که گفته میشود تعدادی زن و کودک نیز در این منزل وجود داشته است. و اکنون در میانه این درگیری بصورت ناخواسته گیر افتاده اند.

About m.s.malkraisi

Check Also

صف طولانی خودروها در جایگاه پمپ بنزین سراوان

به گزارش خبرگزاری حال وش/ ۱۸ مردادماه ۱۴۰۱، نابسامانی در توزیع بنزین در جایگاه های …