Thursday , August 11 2022

انهدام یک خودروی نظامی توسط افراد مسلح ناشناس/ افزایش شدید تلفات انسانی درگیری شورو

بر اساس خبرهای رسیده به حال وش تعداد بسیار زیادی افراد مسلح ناشناس که پس از محاصره کردن یک منزل در روستای شورو وارد درگیری ها شده اند یک خودروی نیروهای مسلح سپاه پاسداران را مورد هدف قرار داده و منهدم کرده اند.

تعداد بسیار زیادی افراد مسلح در نقاط مختلف “بخش کورین” با هدف ورود به درگیری “روستای شورو” به جنگ نیروهای حکومتی رفته اند. اما به دلیل آنکه نیروهای نظامی تمام مسیرهای بخش کورین را به محاصره خود در آورده اند هم اکنون درگیری ها بین مردان مسلح و نیروهای نظامی در تمام نواحی بخش کورین در جریان است.

بر اساس یک گزارش که خبرگزاری حال وش تاکنون نمی‌تواند بصورت مستقل آن را تائید کند در طول درگیری های پراکنده بخش کورین حداقل ۲۰ تن از نیروهای سپاه پاسداران توسط افراد مسلح بقتل رسیده اند.


از سوی دیگر تلفاتی از سوی افراد مسلح نیز گزارش شده است.

About m.s.malkraisi

Check Also

صف طولانی خودروها در جایگاه پمپ بنزین سراوان

به گزارش خبرگزاری حال وش/ ۱۸ مردادماه ۱۴۰۱، نابسامانی در توزیع بنزین در جایگاه های …