جمعه , دسامبر 2 2022

آتش سوزی گسترده ای در نخلستان های سرباز

خبر فوری :به گزارش حال وش/ از شهر سرباز ، آتش سوزی گسترده ای در منطقه ایتک گزارش شده است به گفته ناظران حریق به نخلستان های آن منطقه سرایت کرده است و نخل ها ی زیادی در حال سوختن هستند.

گفته می شود بسیاری از ساکنان ایتک منازل مسکونی خود را که در حریم آتش سوزی قرار داشته است تخلیه نموده اند احتمال اینکه آتش به روستاهای مجاور(مغ) هم سرایت کند بعید نیست
مردم منطقه با اداره آتش نشانی که فاصله ۷ کیلومتری با محل آتش سوزی دارد تماس گرفته اند و عنوان شده در حال حرکت به سمت محل حریق هستند.


از علت اصلی آتش سوزی و خسارات احتمالی آن تا لحظه تنظیم خبر اطلاعی در دست نیست

درباره haalvsh

پیشنهاد ما به شما

روزنانه میهن: ابراهیم کوچکزای فرمانده متجاوز انتظامی چابهار به تهران منتقل شده ‌و‌ اکنون با قید وثیقه آزاد می باشد.

به گزارش خبرگزاری حال وش/ روزنامه میهن در گزارشی که در تاریخ چهارشنبه ۲۰ مهرماه …