دوشنبه , می 16 2022

ویدیوی از سروده ای هنرمندی بلوچ، مخالفت از طرح تقسیم استان، ارسال توسط همراهان ؛حال وش؛

با مطرح شدن مجدد طرح جنجالی تقسیم استان سیستان و بلوچستان توسط نمایندگان محافظه کار مجلس ،واکنش های مردمی زیادی را در بر داشته است.

که در این بین واکنش عامه مردم از اقشار مختلف به طرح تقسیم استان منفی بوده است و آن را برابر با تجزیه بلوچستان و تغییر هویت مردم بلوچ میدانند.

گفته می شود اکثریت مردم سیستان و بلوچستان مخالفت صریح خود را با این طرح پیشتر اعلام کرده اند.

این ویدیو سروده ای است از یک هنرمند بلوچ که توسط همراهان حال وش ارسال شده است.

درباره haalvsh

پیشنهاد ما به شما

بازداشت یک شهروند طلبه اهل سنت توسط نیروهای امنیتی

یک طلبه اهل سنت، روز شنبه، 24 اردیبهشت 1401 توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. به …