چهارشنبه , می 18 2022

اجرای حکم اعدام دستکم ۳ زندانی در زندان رجایی شهر کرج

احکام اعدام دستکم ۳ زندانی با جرائم قتل عمد در زندان رجائی شهر کرج اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری حال وش/به نقل از حقوق بشر در ایران، سحرگاه روز چهارشنبه ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۰، محسن جندقی، غلامعلی خوارگیر و عباس خوارگیر، سه زندانی متهم به جرائم قتل عمد و سرقت مسلحانه، محبوس در زندان رجائی شهر کرج اعدام شدند.

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با سازمان حقوق بشر ایران:”در حالی احکام اعدام پرونده این ۳ زندانی اجرا شد که شاکیان پرونده با شمشیر به زندان آمده بودند و قصد رضایت نداشتند.”

لازم به ذکر است، در تاریخ ۲۰ اسفند ماه ۱۴۰۰، غلامعلی خوارگیر – از اندرزگاه ۷ و در تاریخ ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۰، عباس خوارگیر – از اندرزگاه ۱ زندان رجائی شهر کرج، جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شدند.

پیش از این یک منبع مطلع در گفتگو با حقوق بشر در ایران گفته بود:”غلامعلی خوارگیر از اندرزگاه ۷ و برادر او عباس خوارگیر هم از اندرزگاه ۱ زندان رجائی شهر کرج به همراه دیگر هم پرونده ای آنها محسن جندقی از اندرزگاه ۱ زندان رجائی شهر کرج با توجه به عدم رضایت خانواده مقتول که ساکن شاه عبدالعظیم هستند برای اجرای احکام اعدام به سلول انفرادی منتقل شدند.”

این منبع مطلع همچنین گفته بود:”محسن جندقی، عباس خوارگیر و غلامعلی خوارگیر، از حدود ۲۰ سال پیش در پی ارتکاب قتل عمد توام با سرقت اموال دستگیر و پس از طی مراحل قضایی به اعدام محکوم شده بودند.”

درباره m.s.malkraisi

پیشنهاد ما به شما

اجرای حکم اعدام ۳ زندانی در زندان آمل

حکم اعدام ۳ زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام …