جمعه , می 27 2022

صلح و سازش بعد 120 سال درگیری خونین بین و دوطایفه آبی و عزیزی با طایفه آسکانی

دو طایفه آبی وعزیزی با طایفه آسکانی بعد از سالها درگیری خونین و اختلاف با وساطت بزرگان طرفین بعد از ۱۲۰ سال به صلح ‌و آشتی رسیدند

به گزارش خبرگزاری حال وش/ دوشنبه ۲۳ اسفندماه ۱۴۰۰، دو طایفه آبی و عزیزی به سرپرستی غلام محمد آبی و طایفه آسکانی با سرپرستی میر بابت خان آسکانی بعد از سالها درگیری و اختلاف در یک جلسه ای با حضور سایر مردم منطقه در روستای حیط شهرستان راسک به صلح و آشتی رسیدند

بر اساس این گزارش در این جلسه میر بابت خان قتل جمادار دادمحمد از طایفه آیکانی را که ۱۲۰ سال قبل توسط غلام رسول از طایفه عزیزی به قتل رسیده بود و ضمنا شخص غلام رسول نیز بعد از ارتکاب جرم برای ناپدید شده و دیگر اثری از او نبوده و این قضیه بر میگردد به ۱۲۰ سال قبل اعلام رضایت و بخشش کردند.

همچنین دو طرف قرار گذاشتند جسه ای دیگر با حضور اعضای فامیل غلام رسول برگزار کنند و در آن جلسه از خانواده وی دلجویی به عمل بیاورند و برای همیشه کینه و اختلافات گذشته را برطرف کنند.

درباره m.s.malkraisi

پیشنهاد ما به شما

ممانعت مردم از معدن‌کاوی در مهرآباد فنوج

ساکنان منطقه مهرآباد شهرستان فنوج واقع در استان سیستان و بلوچستان از معدن کاوی در …