چهارشنبه , می 18 2022

سیستان و بلوچستان با فاصله زیاد رکورد دار فقر مطلق در ایران

نقشه فقر مطلق در ایران نشان می دهد سیستان و بلوچستان در رتبه نخست فقر مطلق قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری حال وش/ روزنامه همشهری روزنامه منتسب به جمهوری اسلامی نقشه آماری از فقر مطلق در کشور منتشر کرده که نشان میدهد سیستان و بلوچستان با فاصله زیاد در مقام اول فقر مطلق در کشور قرار دارد.

در این گزارش آمده، آمارهای رسمی از گرفتاری ۲۲.۸ درصد از خانوارهای کشور در فقر مطلق حکایت دارد؛ اما توزیع جغرافیایی این شاخص در پهنه سرزمینی به‌گونه‌ای است که تفاوت میان استان‌های دارای بیشترین و کمترین میزان فقر مطلق، از اختلاف ۴.۶ برابر نسبت خانوارهای گرفتار حکایت دارد.

در ادامه این گزارش نیز آمده است، در نمای فقر مطلق کشور، همچنان استان محروم و کم‌برخوردار سیستان و بلوچستان در بدترین شرایط قرار دارد و به‌طور میانگین ۵۱.۴ درصد از کل خانوارهای این استان گرفتار فقر مطلق هستند. در مقابل، در استان یزد در مرکز ایران، خفیف‌ترین وضعیت گرفتاری خانوارها در تله فقر مطلق تجربه شده و فقط ۱۱.۱ درصد از خانوارهای این استان را در برگرفته است.

درباره m.s.malkraisi

پیشنهاد ما به شما

واکنش عفو بین الملل نسبت به اعتراضات در ایران

عفو بین الملل به اعتراضات مردم و برخورد جمهوری اسلامی واکنش نشان داد. به گزارش …