دوشنبه , می 16 2022

تجمع اعتراضی شهروندان افغانی در مقابل اعتراض مردم زابل در خصوص حقابه هیرمند

خبرگزاری حال وش _ در پی اعتراض ۸ بهمن ماه ، مردم حوزه سیستان در مرز میلک در خصوص حقابه رودخانه هیرمند در آن سوی مرز شهروندان افغان نیز تجمع اعتراضی مشابه ای برگزار کردند

به گزارش خبرگزاری حال وش _ شهروندان افغانستان در آن سوی مرز در اعتراض به تجمع اعتراضی مردم سیستان و تخریب و شکستن شیشه های کامیون های افغانی حاضر در مرز میلک دست به اعتراض مشابه زدند

بر پایه این گزارش تجمع کنندگان افغان پلاکارد هایی را حمل می کردند که روی آن نوشته شده بود « آب در مقابل نفت ، راه دادی پول گرفتی و نه راه می خواهیم نه آب می دهیم »

گفته می شود اخیرا وزرای خارجه دو کشور ایران و افغانستان در خصوص حقابه سیستان از رود هیرمند مذاکراتی را داشته اند و در خبرها مسئولین ایرانی گفته بودند که با مقامات طالبان در خصوص رها سازی حقابه سیستان به توافق رسیدند که ظاهرا در عمل همچنین اتفاقی صورت نگرفته است .

درباره m.s.malkraisi

پیشنهاد ما به شما

وضعیت نامناسب خیابانهای محله پشت خط در حاشیه شهرستان میرجاوه

اختصاصی/ خیابانهای محله پشت خط شهرستان میرجاوه فاقد آسفالت و در وضعیت نامناسبی قرار دارند. …