چهارشنبه , می 18 2022

واریز ۴.۵ میلیارد تومان غرامت به حساب کشاورزان بیمه گذار

معاون خدمات بیمه ای بانک کشاورزي استان سیستان و بلوچستان خبر داده است: “روز گذشته ۴۶ میلیارد و ۵٠٠ میلیون ریال غرامت به حساب بیمه گذاران خسارت دیده باغات خرما” واریز شده است
به گفته این مسئول بانک کشاورزی کل خسارت برآورد شده سال زراعی گذشته در سیستان و بلوچستان در بخش های زراعی، باغی، منابع طبیعی و دامی مبلغ ۴۵٨ میلیارد و ۵١٩ میلیون ریال بوده که تاکنون حدود ٣٩٠ میلیارد ریال به حساب بیمه گذاران خسارت دیده واریز شده است.”

آقای فیروزی توضیح داده است که این میزان غرامت پرداخت شده مربوط به “۷۰۹۰ پرونده خسارت دیده سال زراعی ١۴٠٠-۱۳۹۹ می باشد” و به گفته وی “پرداخت ۵٠ درصد باقی مانده” نیز انجام خواهد شد.

درباره m.s.malkraisi

پیشنهاد ما به شما

شش مصدوم بر اثر برخورد دو خودرو در محور زاهدان _ خاش

براثر برخورد یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ با وانت تویوتا، شش نفر مصدوم شدند. به …