جمعه , می 27 2022

قطع سراسری اینترنت در اصفهان

به خاطر جلوگیری از تجمعات اعتراضی مردم، اینترنت در اصفهان قطع شده است

به گزارش حال وش /بر اساس گزارش‌های دریافتی، اینترنت اصفهان به طور سراسری قطع و از ساعت ابتدایی صبح امروز جمعه ۱۲ آذر ماه ۱۴۰۰، فضای حکومت نظامی در سطح شهر حاکم شده است.

در پی فراخوان روز جمعه مردم اصفهان به تجمع در زاینده رود اینترنت توسط جمهوری اسلامی قطع شده است تا به نحوی مانع از تجمعات مردم بشوند.

درباره shirani

پیشنهاد ما به شما

آتش سوزی در کارخانه صدف فوم زاهدان

آتش سوزی در کارخانه صدف فوم زاهدان باعث خسارات شدید شد. به گزارش خبرگزاری حال …